Zasady bezpiecznego konstruowania, zabezpieczania maszyn

» Posted by on Sie 30, 2015 in Blog o bhp, wyroki Sądów | Możliwość komentowania Zasady bezpiecznego konstruowania, zabezpieczania maszyn została wyłączona

Maszyny i urządzenia techniczne

Zasady bezpiecznego konstruowania, zabezpieczania maszyn

 

construction-work-406202_1920Kodeks pracy w art. 215 ustala zasady konstrukcji maszyn i urządzeń technicznych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z tym artykułem maszyny i urządzenia techniczne powinno się konstruować w taki sposób, aby zapewniały bezpieczne, higieniczne oraz dogodne warunki pracy, a w szczególności – aby zabezpieczały pracownika przed urazami, działaniem substancji trujących, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem, szkodliwymi wstrząsami i działaniem wibracji oraz przed promieniowaniem, a także, aby zmniejszały uciążliwość warunków pracy. Dopiero wtedy, gdy maszyny i urządzenia nie mogą być albo nie zostały zbudowane zgodnie z tymi zasadami, powinny być zaopatrzone w odpowiednie urządzenia zapewniające bezpieczeństwo i higienę pracy (art. 214 § 1 kp). Obowiązek zabezpieczenia ciąży na wytwórcy, a gdy konstrukcja zabezpieczeń jest uzależniona od warunków lokalnych – także na użytkowniku. Obowiązek ten ciąży również na nabywcy licencji zagranicznej lub maszyn i sprzętu pochodzących z importu. Ze wskazanych dyspozycji wynika bezwzględny obowiązek spełniania takich warunków już w samej konstrukcji maszyn, a tam, gdzie takie rozwiązanie jest niemożliwe, obowiązuje zaopatrzenie tych urządzeń w odpowiednie osłony i zabezpieczenia, w tym przypadku przeciwakustyczne. Ponieważ obowiązek ten ciąży i na producencie urządzeń i na użytkowniku, zakład pracy nie może zasłaniać się tym, że taką właśnie maszynę lub typ maszyn otrzymał od producenta (dostawcy) i nie jest w stanie wymienić ich na inne, nie mające takich wad.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 grudnia 1984 r. I SA 804/84 ONSA 1984/2 poz. 123

468 ad