Posts made in Sierpień, 2014

Zmiana stanowiska i obowiązek wykonania badań lekarskich

»Posted by on Sie 24, 2014 in Blog o bhp | Możliwość komentowania Zmiana stanowiska i obowiązek wykonania badań lekarskich została wyłączona

Zmiana stanowiska i obowiązek wykonania badań lekarskich

Przykład: Osoba jest zatrudniona na stanowisku sprzątaczki, dodatkowo na czas zastępstwa powierzono jej obowiązki pomocy kuchennej. Obecnie jej obowiązki zostaną znacznie zmienione. Czy w takim przypadku podlega on badaniom wstępnym na nowe stanowisko pracy? Wyłącznie pracownik, który posiada aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, może zostać przez pracodawcę dopuszczony do pracy  (art. 229 § 4 K.p) Przepis art. 229 § 1 K.p. wymienia osoby podlegające wstępnym badaniom lekarskim oraz wskazuje sytuacje, które nie wymagają ich przeprowadzenia. W myśl powołanej wyżej regulacji badaniom wstępnym podlegają: osoby przyjmowane do pracy, pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni...

read more

Bezpieczne warunki pracy także dla zleceniobiorców

»Posted by on Sie 22, 2014 in Blog o bhp | Możliwość komentowania Bezpieczne warunki pracy także dla zleceniobiorców została wyłączona

Jednym z powodów zatrudniania pracowników na podstawie umowy zlecenia czy o dzieło jest chęć zaoszczędzenia na kosztach zatrudnienia. Pracownikowi cywilnoprawnemu nie trzeba zapewniać urlopu wypoczynkowego, wynagrodzenia chorobowego, minimalnej płacy czy innych uprawnień pracowniczych. Nie oznacza to jednak, że tacy pracownicy nie mają zagwarantowanego pewnego minimum bezpiecznej pracy. W zależności od konkretnych warunków minimum to może być ustalone na podobnym poziomie jak dla pracowników etatowych. Kontrakt cywilny nie uchyla bhp Podpisanie umowy cywilnej z osobą fizyczną zwalnia podmiot zatrudniający z większości obowiązków związanych z zatrudnieniem pracownika w ramach stosunku pracy. Przepisy prawa pracy odnoszą się bowiem do pracowników w rozumieniu...

read more

Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy

»Posted by on Sie 19, 2014 in Blog o bhp | Możliwość komentowania Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy została wyłączona

Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE  Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze Poniedziałek w godz. 8.00 – 18.00 Od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 osobiście: ul. Dekoracyjna 8 65-722 Zielona Góra I piętro, pokój 220 telefonicznie: 801 002 820 (dla połączeń z telefonów stacjonarnych) 68 413 08 13 (dla połączeń z telefonów komórkowych) faxem: (0-68)-451-39-11 Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze Oddział w Gorzowie Wielkopolskim W środę i piątek w godz. 8.00-14.00 osobiście: ul. Mościckiego 6 66-400 Gorzów Wielkopolski II piętro, pokój nr 1 i 4 telefonicznie: 801 002 820 (dla połączeń z telefonów stacjonarnych) 68 413 08 13 (dla połączeń z telefonów komórkowych)   Pozostałe Inspektoraty Pracy na stronie porady pip...

read more

W 2013 r. średnia grzywna nakładana przez PIP wyniosła 1186 zł

»Posted by on Sie 19, 2014 in Blog o bhp | Możliwość komentowania W 2013 r. średnia grzywna nakładana przez PIP wyniosła 1186 zł została wyłączona

W 2013 r. średnia grzywna nakładana przez PIP wyniosła 1186 zł

Jak informuje NSZZ Solidarność, w 2013 r. inspektorzy PIP ujawnili w toku kontroli łącznie 88,6 tys. wykroczeń przeciwko prawom pracownika. W związku z tym nałożyli na sprawców wykroczeń 18.954 grzywny w drodze mandatów karnych (w 2012 r. – 18.906), w 3767 przypadkach skierowali wnioski o ukaranie do sądu (w 2012 r. – 3843), a w 16.115 – zastosowali środki oddziaływania wychowawczego (w 2012 r. – 15.261). Ujawnione wykroczenia polegały najczęściej na naruszaniu przepisów dot. przygotowania pracowników do pracy (26 proc.) oraz wynagrodzenia za pracę i innych należności ze stosunku pracy (18 proc.). Do końca kwietnia br. sądy – rozpatrując wnioski skierowane w 2013 r. przez inspektorów PIP – ukarały 3414 sprawców wykroczeń karą grzywny, a 64 − karą nagany. W 50...

read more

36 proc. pracowników zauważa łamanie prawa w swoich zakładach pracy

»Posted by on Sie 18, 2014 in Blog o bhp | Możliwość komentowania 36 proc. pracowników zauważa łamanie prawa w swoich zakładach pracy została wyłączona

36 proc. pracowników zauważa łamanie prawa w swoich zakładach pracy

Jak informuje „Rzeczpospolita”, ankietowani pracownicy twierdzą, że przedsiębiorcy najczęściej nie płacą za nadgodziny i łamią przepisy BHP. Z najnowszego barometru pracy opublikowanego przez Work Service wynika, że aż 36% pracowników zauważa łamanie prawa w swoich firmach.  Najczęstsze patologie w pracy to: nie płacenie pracownikom za nadgodziny (16%), nie przestrzeganie przepisów BHP (14%) i praca na czarno (8%). Najmniejszy problem stanowią opóźniania wypłat wynagrodzenia. 5 proc. firm spóźnia się z wypłatą dłużej niż dwa tygodnie, podaje „Rzeczpospolita”. W ubiegłym roku do Państwowej Inspekcji Pracy wpłynęła 44,1 tys. skarg na pracodawców. PIP uznał ponad 70 proc. za...

read more