Obowiązek zakrywania twarzy 16.04.2020r. w związku z koronawirus.

» Posted by on Kwi 16, 2020 in aktualności, badania, Blog o bhp, Informacje BHP, inne | Możliwość komentowania Obowiązek zakrywania twarzy 16.04.2020r. w związku z koronawirus. została wyłączona

Obowiązek zakrywania twarzy 16.04.2020r. w związku z koronawirus.
Od dnia 16 kwietnia 2020r. obowiązuje do odwołania obowiązek zakrywania, przy pomocy części odzieży, maski albo maseczki, ust i nosa podczas przebywania poza adresem miejsca zamieszkania lub stałego pobytu – w tym w zakładach pracy.

Nowelizacja łagodząca obowiązek zakrywania twarzy, m.in. w zakładach pracy. Wyłączone z obowiązku zakrywania twarzy są .m.in.:
– osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej za wyjątkiem osób wykonujących bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów
– kierowcy pojazdu samochodowego, w którym przebywa lub porusza się 1 osoba.

 Zmiany są  w § 18 rozporządzenia Poz. 673 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E R A D Y MI N I S T R ÓW z dnia 15 kwietnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii na podstawie art. 46a i art. 46b

Dobrą praktyką będzie ograniczyć wejścia do zakładu pracy. Przy wejściu można pytać o cel wizyty i informować osobę do której wchodzi interesant, by założyła maskę na  czas bezpośredniej obsługi interesantów. Zalecam, by obowiązywała obowiązkowa dezynfekcja rąk przy wejściu.  
M_RP
468 ad