Posts made in Styczeń, 2015

Biesiada przy grillu i wypadek

»Posted by on Sty 17, 2015 in Blog o bhp | Możliwość komentowania Biesiada przy grillu i wypadek została wyłączona

Biesiada przy grillu i wypadek

Wypadek, któremu uległa osoba prowadząca działalność gospodarczą, udając się do miejsca zakwaterowania zapewnionego przez organizatora spotkania biznesowego po zakończeniu biesiady, w czasie której omawiano warunki współpracy, jest wypadkiem przy pracy podczas wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności pozarolniczej – stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 28 sierpnia 2013 r., I UK 56/13, Lex 1460966. To ciekawy wyrok i stanowisko Sądu (…)nie może budzić wątpliwości, iż uczestnictwo (…) w spotkaniu integracyjnym należało do zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 8 u.u.s.w.p. Do wypadku doszło w drodze powrotnej z ośrodka do miejsca zakwaterowania w...

read more

Rakotwórcze, mutagenne do 15.01 informuj PIP i PIS

»Posted by on Sty 15, 2015 in Blog o bhp | Możliwość komentowania Rakotwórcze, mutagenne do 15.01 informuj PIP i PIS została wyłączona

Rakotwórcze, mutagenne do 15.01 informuj PIP i PIS

INFORMACJA O SUBSTANCJACH CHEMICZNYCH, ICH MIESZANINACH, CZYNNIKACH LUB PROCESACH TECHNOLOGICZNYCH O DZIAŁANIU RAKOTWÓRCZYM LUB MUTAGENNYM  musi być w terminie 15 stycznia przekazana  corocznie do właściwych urzędów. Pracodawca prowadzi rejestr prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym a także rejestr pracowników zatrudnionych przy wskazanych pracach O rejestrach pisałam tutaj Dane, pracodawca przekazuje właściwemu państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy niezwłocznie po rozpoczęciu działalności oraz corocznie w terminie do dnia 15 stycznia na druku...

read more

2015 rok to czas większych pieniądzy

»Posted by on Sty 2, 2015 in Blog o bhp | Możliwość komentowania 2015 rok to czas większych pieniądzy została wyłączona

2015 rok to czas większych pieniądzy

Od 1 stycznia płaca minimalna wzrasta do 1750 zł brutto, w stosunku do poprzedniego roku to wzrost o 70 zł W dalszym ciągu w przypadku pierwszego roku pracy wynagrodzenie może być niższe, bedzie to conajmniej 1400 zł brutto. Wyższe wynagrodzenie z umowy o pracę to także wyższe koszta dodatkowe dla pracodawcy. Podwyżka płacy minimalnej wpłynie na wyższe składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych.

read more