Związek z pracą w wypadku przy pracy. Orzecznictwo SN

» Posted by on Lut 2, 2018 in Blog o bhp, Informacje BHP, wyroki Sądów | Możliwość komentowania Związek z pracą w wypadku przy pracy. Orzecznictwo SN została wyłączona

Związek z pracą w wypadku przy pracy. Orzecznictwo SN

 

Zagrożenie epidemiologiczne pracownika chorobą wścieklizny

Zagrożenie epidemiologiczne pracownika chorobą wścieklizny wywołane narażeniem się przez niego na styczność z zakażonym zwierzęciem w związku z wykonywanymi czynnościami zawodowymi – jest wypadkiem przy pracy w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy wypadkowej z 1975 r.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 1984 r. – II UPZ 21/83, OSP 1985 r. nr 1, poz. 20.

Wypadek przy ucieczce z miejsca pracy

Fakt, że potknięcie się pracownika i jego upadek nastąpił w trakcie ucieczki z miejsca pracy, spowodowanej obiektywnie nieuzasadnioną obawą, nie odbiera zdarzeniu cech wypadku przy pracy.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 stycznia 1998 r. – II UKN 483/98, OSNAPiUS 1999 r. nr 2, poz. 64.

Udział w pogrzebie współpracownika

Udział w pogrzebie byłego współpracownika jest wykonywaniem przez zatrudnionego czynności w interesie zakładu pracy. Doznany podczas takiego pogrzebu wypadek jest wypadkiem przy pracy niezależnie od tego, czy poszkodowany reprezentował zakład, czy też uczestniczył w ceremonii jako członek załogi.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 lipca 1998 r. – II UKN 123/98, OSNAPiUS 1999/13, poz. 435, OSP 1999/10, poz. 188.

Działanie na rzecz lub w interesie pracodawcy – odczucie pracownika

Dla uznania , że czynność była podjęta w interesie pracodawcy, nie ma znaczenia, czy została uzgodniona z pracodawcą, czy też podjęta bez jego wiedzy. Nawet subiektywne przekonanie pracownika, że działa na rzecz lub w interesie pracodawcy, daje podstawę objęcia takiego działania ochroną przewidzianą w ustawie wypadkowej z 1975 r.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 sierpnia 1999 r. – II UKN 86/99, OSNAP 2001/1/20.

Zerwanie związku zdarzenia z pracą

Związek zdarzenia z pracą zostaje zerwany wówczas, gdy pracownik bez prawnego usprawiedliwienia nie wykonuje pracy. Nie dotyczy to jednak krótkotrwałych przerw pozostających w związku z wykonywanymi normalnie  czynnościami.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 września 1999 r. – II UKN 130/99, OSNAP 2001/3/76

Opuszczenie stanowiska pracy

Przed opuszczeniem stanowiska pracy pracownik powinien uzyskać na to zgodę przełożonego, a w każdym razie zawiadomić go o konieczności oddalenia się. Niespełnienie tej powinności i opuszczenie miejsca pracy nie zawsze powoduje zerwanie związku z pracą w rozumieniu art. 6 ustawy wypadkowej z 1975 r.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 października 1999 r. – II UKN 218/99, OSNAP 2001/6/203

Ukąszenie przez kleszcza

Ukąszenie przez kleszcza powodujące zachorowanie na boreliozę może być traktowane jako nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, które wiąże się z wykonywaną pracą i może być kwalifikowane jako wypadek przy pracy w rozumieniu art. 6 ustawy wypadkowej z 1975 r.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2000 r. – II UKN 425/99, OSNAP 2001/16/521

468 ad