Wypadek (w pracy) na terenie zakładu pracy

» Posted by on Lip 19, 2018 in Blog o bhp, wyroki Sądów | Możliwość komentowania Wypadek (w pracy) na terenie zakładu pracy została wyłączona

Wypadek (w pracy) na terenie zakładu pracy

Definicja – miejsce pracy

Związek z pracą zostaje zerwany wówczas, gdy pracownik bez usprawiedliwienia prawnego nie wykonuje pracy w czasie i w miejscu, w którym pracę powinien wykonywać. Nie zawsze przy tym miejscem wykonywania pracy będzie teren zakładu pracy, a czasem pracy czas pracy zakładu pracy, jako całości. Miejscem pracy może być także miejsce zamieszkania pracownika, lub jakiekolwiek inne miejsce, a czasem pracy – dowolna pora doby, jeżeli wykonywanie pracy w takich miejscach i w takiej porze przewiduje treść wiążącego strony stosunku prawnego.

„Usprawiedliwienie prawne” niewykonywania pracy w czasie i w miejscu przeznaczonym na pracę może wynikać bezpośrednio z przepisów kodeksu pracy (np. z treści art. 81 lub 16 k.p.), lecz także z innych przepisów wchodzących w zastosowanie przez art. 300 k.p., a więc m.in. również z art. 56 k.c. nakazującego uwzględnienie w stosunkach prawnych nawiązanych w drodze czynności prawnych, praktyk wynikających z zasad współżycia społecznego i ustalonych zwyczajów. Zakres tych praktyk zależy od możliwości i specyfiki poszczególnych zakładów pracy. W konkretnej sytuacji faktycznej – może być uznane za usprawiedliwione udanie się pracownika, za zgodą prze-łożonego, do pobliskiego kiosku lub sklepu po przedmioty bieżące, bezpośredniego użycia. Nie jest przy tym istotne, czy kiosk lub sklep znajduje się na terenie zakładu pracy, czy w pobliżu tego zakładu. (ustawa uchylona)

Wyrok SN z 27 marca 1979 r., III PR 16/79, nie publikowany

  praca zespołowaZabezpieczanie pojazdu

Wypadek, jakiemu uległ pracownik w czasie godzin pracy, podczas zabezpieczania na terenie zakładu pracy przed opadami atmosferycznymi motoroweru, którym dojeżdżał do pracy, jest wypadkiem przy pracy w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. nr 20, poz. 105). (ustawa uchylona)

Uchwała SN z 19 września 1979 r., III PZP 7/79, OSNC z 1980 r. nr 3, poz. 43

Ucieczka z pracy

Fakt, że potknięcie się pracownika i jego upadek nastąpił w trakcie ucieczki z miejsca pracy, spowodowanej obiektywnie nieuzasadnioną obawą, nie odbiera zdarzeniu cech wypadku przy pracy (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, (Dz. U. z 1983 r. nr 30, poz. 144). (ustawa uchylona)

Wyrok SN z 28 stycznia 1998 r., II UKN 483/97, OSNAP z 1999 r. nr 2, poz. 64

Przychodnia na terenie zakładu pracy

W czasie zwolnienia lekarskiego pracownik jest czasowo zwolniony z obowiązku świadczenia pracy i wykonywania innych czynności mających związek z pracą. Przybycie do przychodni lekarskiej – położonej nawet na terenie zakładu pracy (oraz powrót z przychodni do domu) – nie jest więc wystarczającą przesłanką do uznania, że pobyt pracownika w przychodni pozostawał w związku z pracą.

Wyrok SA w Katowicach z 12 lutego 1998 r., III AUa 1355/97, Prawo Pracy z 1998 r. nr 9, poz. 42

Mieszkanie na terenie zakładu pracy

Wypadek dyrektora stadniny koni, jakiemu uległ po wyjściu ze swego mieszkania położonego na jej terenie, jest wypadkiem przy pracy, a nie wypadkiem w drodze do pracy.

Wyrok SN z 13 czerwca 1997 r., II UKN 195/97, OSNAP z 1998 r. nr 9, poz. 284

Wypadek po wejściu na teren zakładu

Okoliczność, czy wypadek pracownika udającego się do pracy zdarzył się poza terenem zakładu pracy, czy po wejściu już na teren zakładu, ma istotne znaczenie dla oceny prawnej tego zdarzenia i określenia strony zobowiązanej do wypłacenia należnego odszkodowania.

Wyrok SN z 9 grudnia 1994 r., II URN 40/94, OSNAP z 1995 r. nr 9, poz. 113

Autobus zakładowy

Wypadek, któremu uległ pracownik na terenie zakładu pracy przy wysiadaniu z autobusu zakładowego, przewożącego pracowników do pracy, jest wypadkiem przy pracy w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. nr 20, poz. 105). (ustawa uchylona)

Uchwała SN z 28 sierpnia 1978 r., III PZP 10/78, OSNC z 1979 r. nr 2, poz. 30

Uszkodzenie ciała

Uszkodzenie przez pracownicę palmą oka w czasie i miejscu pracy jest wypadkiem przy pracy w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 1983 r. nr 30, poz. 144 tekst jednolity.). (ustawa uchylona)

Uchwała SN z 22 kwietnia 1986 r., III PZP 21/86, nie publikowana

468 ad