Posts Tagged "ekwiwalent za pranie odzieży"

Nie chce szef prać będzie go kosztować

»Posted by on Gru 8, 2014 in Blog o bhp, zus | Możliwość komentowania Nie chce szef prać będzie go kosztować została wyłączona

Nie chce szef prać będzie go kosztować

Ten wpis będzie dotyczył prania odzieży roboczej  a zwolnień od ZUS jest więcej …. Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, obligatoryjnie. Kodeks pracy i art. 207 wskazuje, że pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bhp w zakładzie pracy. Ponadto przy wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Przepisy nakładają szereg obowiązków na pracodawcę i wymagań jak mają te bezpieczne i higieniczne warunki wyglądać. Kosztami nie ma obciążać pracowników. Od jakich świadczeń wynikających z BHP należy opłacić składki ZUS? Co do zasady wszelkie świadczenia wynikające z przepisów bhp powinien zapewnić przekazując je w naturze, jednak w niektórych przypadkach może  wypłacić ekwiwalenty za te świadczenia. Gdy spełniają one określone...

read more

Odzież i obuwie robocze. Ekwiwalent a ZUS ?

»Posted by on Lis 28, 2014 in Blog o bhp, zus | Możliwość komentowania Odzież i obuwie robocze. Ekwiwalent a ZUS ? została wyłączona

Odzież i obuwie robocze. Ekwiwalent a ZUS ?

Od jakich świadczeń wynikających z BHP należy opłacić składki ZUS? Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, obligatoryjnie. Kodeks pracy i art. 207 wskazuje, że pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bhp w zakładzie pracy. Ponadto przy wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Przepisy nakładają szereg obowiązków na pracodawcę i wymagań jak mają te bezpieczne i higieniczne warunki wyglądać. Kosztami nie ma obciążać pracowników. Ten wpis będzie dotyczył odzieży i obuwia roboczej  i coś jeszcze się znajdzie …. Co do zasady wszelkie świadczenia wynikające z przepisów bhp powinien zapewnić przekazując je w naturze, jednak w niektórych przypadkach może wypłacić ekwiwalenty za te świadczenia. Gdy spełniają one określone...

read more

Poznaj ewidencje w BHP

»Posted by on Lis 20, 2014 in Blog o bhp | Możliwość komentowania Poznaj ewidencje w BHP została wyłączona

Ewidencje wymagane przepisami prawa Ewidencjonować? (bo to wiąże się z biurokracją) czy nie ewidencjonować Poniżej minimum jakie trzeba ewidencjonować  w firmie w obszarze BHP. Skorzystaj z mojej ściągi. Ewidencje Karta ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej- wypłaty ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego- wypłaty ekwiwalentu za pranie i konserwację odzieży §8 rozporządzenia MPiPS w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy (…) Karta ewidencji czasu pracy Ewidencja pracowników  wykonujących prace w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, za których jest przewidziany obowiązek opłacania składek na FEP Art. 41 ust.4 ustawy o emeryturach...

read more

Sprawdź. Odzież i obuwie robocze. Zasady.

»Posted by on Wrz 23, 2014 in Blog o bhp | Możliwość komentowania Sprawdź. Odzież i obuwie robocze. Zasady. została wyłączona

Sprawdź. Odzież i obuwie robocze. Zasady.

Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy. Określenie przy jakich pracach, jaka odzież, obuwie i ochrony indywidualne jest regulowane w akcie wewnętrznym w danym zakładzie pracy w układzie zbiorowym pracy, w regulaminie pracy (art. 1041 § 1 pkt 1 K.p.) albo zarządzeniem wewnętrznym. Kodeks pracy nie określa konkretnych stanowisk pracy ani grup zawodowych, które powinny być bezwzględnie wyposażone w odzież roboczą. Z przepisu jednak wyraźnie wynika, że istotne są warunki w jakich praca jest wykonywana. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich...

read more

Ekwiwalent za pranie odzieży ? dla kogo nie.

»Posted by on Wrz 21, 2014 in Blog o bhp | Możliwość komentowania Ekwiwalent za pranie odzieży ? dla kogo nie. została wyłączona

Ekwiwalent za pranie odzieży ? dla kogo nie.

Ekwiwalent tylko za pranie ! Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe, oraz zapewnić odpowiednio ich pranie, konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie. Właściwości ochronne i użytkowe to począwszy od właściwego przechowywania, możliwości użytkowania po pranie, konserwację, naprawę. Ww. obowiązek jest w gestii pracodawcy. Jeżeli pracodawca nie może zapewnić prania odzieży roboczej, czynności te mogą być wykonywane przez pracownika, pod warunkiem wypłacania przez pracodawcę ekwiwalentu pieniężnego w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika. Ekwiwalent za pranie przysługuje w odniesieniu do odzieży i obuwia roboczego dostarczonych przez pracodawcę,...

read more