Odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy 2018

» Posted by on Kwi 10, 2018 in Blog o bhp, Informacje BHP, zus | 3 komentarze

Odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy 2018

Aktualizacja stawek odszkodowań z tytułu procentowego uszczerbku na zdrowiu 2018-2019r.

Ubezpieczonemu pracownikowi, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie.

Od dnia złożonego wniosku ZUS w ciągu 7 dni termin badania ubezpieczonego przez lekarza orzecznika.

Decyzję o przyznaniu, odmowie oraz wysokości jednorazowego odszkodowania podejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Decyzję tą wydaje w terminie 14 dni od:

otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej, wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Tak mówią przepisy.

Na co można liczyć, jak ustalany jest uszczerbek procentowy pisałam http://behapowcy.pl/?p=1296

Kwoty odszkodowań za % uszczerbku i innych przysługujących po wypadku przy pracy od 1 kwietnia 2018r uległy zwiększeniu. Jak co roku ogłaszana jest zmiana kwot. Poniżej aktualne stawki.

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (M. P. poz. 268) Data ogłoszenia: 08.03.2018 r.

W okresie od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r. kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, o których mowa w art. 12 i art. 14 ust. 1-4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwanej dalej „ustawą”, wynoszą:

1) 854 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu (art. 12 ust. 1 ustawy);

2) 854 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych (art. 12 ust. 2 ustawy);

3) 14 950 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego (art. 12 ust. 3 ustawy);

4) 14 950 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty (art. 12 ust. 4 ustawy);

5) 76 887 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty (art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy);

6) 38 444 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko (art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy);

7) 76 887 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 14 950 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci (art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy);

8) 76 887 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 14 950 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko (art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy);

9) 14 950 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, każdemu z nich niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom (art. 14 ust. 3 ustawy);

10) 38 444 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 14 950 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego (art. 14 ust. 4 ustawy).

Nie zapominajcie, że nic się samo nie dzieje w kwestii odszkodowań. Należy złożyć odpowiedni wniosek do pracodawcy.

M_RP

468 ad

3 komentarze

  1. Bardzo dobry i przydatny artykuł. Każdy pracownik powinien znać swoje prawa i należności. Niestety wypadki przy pracy zdarzają się coraz częściej, dlatego tak bardzo ważne są regularne szkolenia BHP.

  2. W maju (na całe szczęście) nie w mojej firmie doszło do wypadku przy pracy, w wyniku którego pracownikowi urwało (dosłownie rękę), a drugą połamało w wielu miejscach (podczas jak pracownik uciekał- poruszała się jak zwisający sznurek). Film jest masakryczny- na szkoleniach zawszę wspominam odnośnie możliwości ubiegania się o odszkodowanie.

    • Wypadki w Firmach się zdarzają, a ich skutki często trwałe. Odszkodowanie to namiastka, ZUS niechętnie je wypłaca.
      M_RP

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>