Posts made in Lipiec, 2014

Co szósta osoba zatrudniona w niebezpiecznych warunkach to kobieta

»Posted by on Lip 9, 2014 in Blog o bhp | Możliwość komentowania Co szósta osoba zatrudniona w niebezpiecznych warunkach to kobieta została wyłączona

Co szósta osoba zatrudniona w niebezpiecznych warunkach to kobieta

Z raportu Głównego Urzędu Statystycznego pn. „Warunki pracy w 2013 r.” wynika, że w 2013 r.  w warunkach zagrożenia pracowało 9,3 proc. ogółu pracowników. Oznacza to spadek o 0,3 pkt proc. rok do roku. Co szósta osoba zatrudniona w niebezpiecznych warunkach to kobieta. Jak napisano w raporcie „W 2013 r. badaniem warunków pracy objęto 78,5 tys. jednostek zatrudniających 5 319,7 tys. osób. Spośród tej grupy – 497,0 tys. osób pracowało w warunkach zagrożenia (w 2012 r. 506,7 tys.), co stanowiło 9,3 proc. zatrudnionych (w 2012 r. 9,6 proc.) w przebadanych zakładach (liczonych jeden raz w grupie czynnika przeważającego tzn. zagrożenia środowiskiem pracy, uciążliwością pracy bądź też czynnikami mechanicznymi)”. Ponad połowa zagrożeń (58,1 proc. ogółu pracujących w...

read more