Informacja o pracownikach wyznaczonych do: udzielania pierwszej pomocy, wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników

» Posted by on Mar 31, 2018 in Blog o bhp, Informacje BHP, inne | Możliwość komentowania Informacja o pracownikach wyznaczonych do: udzielania pierwszej pomocy, wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników została wyłączona

Informacja o pracownikach wyznaczonych do: udzielania pierwszej pomocy, wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników

Informacja przydatna

Przepisy obligują pracodawcę do informacji o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy, wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Jak taka informacja ma wyglądać? Otóż dowolnie. My stosujemy nr taką.

 

 

 

Jak się Wam podoba, bo nasi kontrahenci zadowoleni.

Poniżej treść  kodeksu pracy  regulującą tę kwestię.

 

Art. 2071.

1.  Pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o:

  • zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania  w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników,
  • działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, o których mowa w pkt 1,
  • pracownikach wyznaczonych do:
  1. udzielania pierwszej pomocy,
  2. wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników

 2.   Informacja o pracownikach, o których mowa w § 1 pkt 3, obejmuje:

  • imię i nazwisko,
  • miejsce wykonywania pracy,
  • numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej.

M_RP

468 ad