Posts Tagged "kontrola"

Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów BHP

»Posted by on Lut 5, 2016 in aktualności, Blog o bhp, Informacje BHP, inne | Możliwość komentowania Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów BHP została wyłączona

Odpowiedzialność za BHP. Jest tego sporo jak zobaczysz w zestawieniu poniżej. Konsekwencje mogą dotyczyć osób na całej „drabinie” od pracownika ……….. po pracodawcę.     Rodzaj odpowiedzialności Kogo dotyczy Za co Rodzaj kary Porządkowa Pracownik Nie przestrzeganie ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bhp, ppoż., przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy Upomnienia,Nagany Nie przestrzeganie przepisów bhp lub ppoż., opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy Pieniężna Materialna Pracownik Wyrządzenie pracodawcy szkody w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania...

read more

Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy

»Posted by on Sie 19, 2014 in Blog o bhp | Możliwość komentowania Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy została wyłączona

Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE  Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze Poniedziałek w godz. 8.00 – 18.00 Od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 osobiście: ul. Dekoracyjna 8 65-722 Zielona Góra I piętro, pokój 220 telefonicznie: 801 002 820 (dla połączeń z telefonów stacjonarnych) 68 413 08 13 (dla połączeń z telefonów komórkowych) faxem: (0-68)-451-39-11 Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze Oddział w Gorzowie Wielkopolskim W środę i piątek w godz. 8.00-14.00 osobiście: ul. Mościckiego 6 66-400 Gorzów Wielkopolski II piętro, pokój nr 1 i 4 telefonicznie: 801 002 820 (dla połączeń z telefonów stacjonarnych) 68 413 08 13 (dla połączeń z telefonów komórkowych)   Pozostałe Inspektoraty Pracy na stronie porady pip...

read more

W 2013 r. średnia grzywna nakładana przez PIP wyniosła 1186 zł

»Posted by on Sie 19, 2014 in Blog o bhp | Możliwość komentowania W 2013 r. średnia grzywna nakładana przez PIP wyniosła 1186 zł została wyłączona

W 2013 r. średnia grzywna nakładana przez PIP wyniosła 1186 zł

Jak informuje NSZZ Solidarność, w 2013 r. inspektorzy PIP ujawnili w toku kontroli łącznie 88,6 tys. wykroczeń przeciwko prawom pracownika. W związku z tym nałożyli na sprawców wykroczeń 18.954 grzywny w drodze mandatów karnych (w 2012 r. – 18.906), w 3767 przypadkach skierowali wnioski o ukaranie do sądu (w 2012 r. – 3843), a w 16.115 – zastosowali środki oddziaływania wychowawczego (w 2012 r. – 15.261). Ujawnione wykroczenia polegały najczęściej na naruszaniu przepisów dot. przygotowania pracowników do pracy (26 proc.) oraz wynagrodzenia za pracę i innych należności ze stosunku pracy (18 proc.). Do końca kwietnia br. sądy – rozpatrując wnioski skierowane w 2013 r. przez inspektorów PIP – ukarały 3414 sprawców wykroczeń karą grzywny, a 64 − karą nagany. W 50...

read more