Posts made in Październik, 2014

Wzrost przeciętnego wynagrodzenia

»Posted by on Paź 30, 2014 in Blog o bhp | Możliwość komentowania Wzrost przeciętnego wynagrodzenia została wyłączona

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach we wrześniu wzrosło o 3,4 proc., licząc w ujęciu rocznym, a przeciętne zatrudnienie o 0,8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2013 roku. Ekonomiści ankietowani przez PAP prognozowali, że przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w firmach zatrudniających powyżej 9 osób) we wrześniu wzrosło o 3,5 proc. licząc rok do roku, a w ujęciu miesięcznym o 0,3 proc. Według nich przeciętne zatrudnienie wzrosło rdr o 0,8 proc., a miesiąc do miesiąca nie uległo zmianie. Według GUS przeciętne wynagrodzenie ogółem brutto we wrześniu w takich przedsiębiorstwach wzrosło o 3,4 proc. rdr po wzroście o 3,5 proc. w sierpniu. W porównaniu z sierpniem przeciętne wynagrodzenie we...

read more

Jakie koszty wypadku przy pracy

»Posted by on Paź 16, 2014 in Blog o bhp | Możliwość komentowania Jakie koszty wypadku przy pracy została wyłączona

Jakie koszty wypadku przy pracy

Koszty wypadku przy pracy Średnio  koszt  wypadku to 33.610 złotych Skąd ta kwota: koszty poszkodowanego i jego rodziny koszty pracodawcy koszty społeczeństwa Mnie nie stać na wypadek a Twoją firmę? Oferujemy: przeprowadzanie postępowań powypadkowych (wypadki indywidualne, ciężkie, zbiorowe, śmiertelne), wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy sporządzanie dokumentacji powypadkowej w terminach przewidzianych prawem, w tym sporządzanie statystycznych kart wypadku przy pracy sporządzanie dokumentacji powypadkowej wypadków w drodze do/z pracy Wypadek przy pracy. obsługa firm bhp gorzów...

read more

Biuro dla każdego

»Posted by on Paź 14, 2014 in Blog o bhp | Możliwość komentowania Biuro dla każdego została wyłączona

Biuro dla każdego

Jesteś przedsiębiorcą? – Musisz mieć biuro Dla osób, które do tej pory prowadzą działalność i korzystają z wirtualnych biur nadchodzą zmiany. Wszystko za sprawą projektu nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Nowelizacja wzbudza duże kontrowersje. Jedna z proponowanych zmian zakłada, że osoby, o których mowa wcześniej, będą musiały jednak wynajmować lokale.Osoba rejestrująca działalność gospodarczą w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) będzie musiała mieć tytuł prawny do nieruchomości, którą wskazuje we wniosku o wpis do ewidencji. Źródło:...

read more

W czasie kierownika

»Posted by on Paź 4, 2014 in Blog o bhp | Możliwość komentowania W czasie kierownika została wyłączona

W czasie kierownika

Ograniczenie pracy w godz. nadliczbowych dla kierowników Osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych mają prawo do dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, jeżeli wskutek niezależnej od nich wadliwie organizowanej pracy zmuszane są systematycznego przekraczania norm czasu pracy. Czas pracy kierowników powinien być tak planowany, aby mogli oni wykonać pracę w 8h na dobę. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 13.02.2014r. III APa 63/13 Kto jest kierownikiem wyodrębnionej komórki organizacyjnej Sąd Najwyższy, w wyroku z dnia 13 stycznia 2005 r., sygn. akt II PK 114/04, OSNP 2005/16/245 uznał, że do takich osób należy zaliczyć wyłącznie kierowników sprawujących kontrolę i nadzór nad wykonywanymi przez podległych mu pracowników zadań. Art....

read more