Posts made in Wrzesień, 2014

Sprawdź. Odzież i obuwie robocze. Zasady.

»Posted by on Wrz 23, 2014 in Blog o bhp | Możliwość komentowania Sprawdź. Odzież i obuwie robocze. Zasady. została wyłączona

Sprawdź. Odzież i obuwie robocze. Zasady.

Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy. Określenie przy jakich pracach, jaka odzież, obuwie i ochrony indywidualne jest regulowane w akcie wewnętrznym w danym zakładzie pracy w układzie zbiorowym pracy, w regulaminie pracy (art. 1041 § 1 pkt 1 K.p.) albo zarządzeniem wewnętrznym. Kodeks pracy nie określa konkretnych stanowisk pracy ani grup zawodowych, które powinny być bezwzględnie wyposażone w odzież roboczą. Z przepisu jednak wyraźnie wynika, że istotne są warunki w jakich praca jest wykonywana. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich...

read more

Ekwiwalent za pranie odzieży ? dla kogo nie.

»Posted by on Wrz 21, 2014 in Blog o bhp | Możliwość komentowania Ekwiwalent za pranie odzieży ? dla kogo nie. została wyłączona

Ekwiwalent za pranie odzieży ? dla kogo nie.

Ekwiwalent tylko za pranie ! Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe, oraz zapewnić odpowiednio ich pranie, konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie. Właściwości ochronne i użytkowe to począwszy od właściwego przechowywania, możliwości użytkowania po pranie, konserwację, naprawę. Ww. obowiązek jest w gestii pracodawcy. Jeżeli pracodawca nie może zapewnić prania odzieży roboczej, czynności te mogą być wykonywane przez pracownika, pod warunkiem wypłacania przez pracodawcę ekwiwalentu pieniężnego w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika. Ekwiwalent za pranie przysługuje w odniesieniu do odzieży i obuwia roboczego dostarczonych przez pracodawcę,...

read more

Kto wykorzystuje elastyczny czas pracy

»Posted by on Wrz 16, 2014 in Blog o bhp | Możliwość komentowania Kto wykorzystuje elastyczny czas pracy została wyłączona

Z danych przedstawionych przez Państwową Inspekcję Pracy przez rok ponad tysiąc firm wprowadziło elastyczny czas pracy. Z nowego rozwiązania skorzystało najwięcej firm z Katowic, Poznania i Krakowa. Elastyczny czas pracy mogą wprowadzać firmy od sierpnia zeszłego roku. Możliwie jest wprowadzenie dwóch nowych rozwiązań. Po pierwsze pracodawca może wydłużyć okres rozliczeniowy czasu pracy do maksymalnie 12 miesięcy, co pozwala dostosować pracę pracowników do bieżących zamówień. Po drugie pracodawca może wprowadzić w firmie ruchomy czas pracy. Pracownicy mogą w różne dni tygodnia pracować w różnych godzinach, bądź rozpoczynać dzień np. między godziną 7 a 10, i adekwatnie do godziny przyjścia kończyć dzień pracy (pomiędzy 15 a 18stą). Ułatwia to pracownikom godzenie...

read more

Wszysto co musisz wiedzieć o Służba Medycyny Pracy

»Posted by on Wrz 11, 2014 in Blog o bhp | Możliwość komentowania Wszysto co musisz wiedzieć o Służba Medycyny Pracy została wyłączona

Wszysto co musisz wiedzieć o Służba Medycyny Pracy

Obecnie trwają prace  nad zmianami treści kodeksu pracy i zawartości skierowań na te badania profilaktyczne. Zmiana ma polegać na tym, że pracodawca będzie musiał podać w skierowaniu warunki wykonywania pracy. Nie będzie mógł poprzestać na ogólnym wskazaniu stanowiska. Ma to mieć znaczenie z uwagi na możliwości wskazania przez lekarza medycyny pracy określonych czynności lub prac, których pracownik nie może wykonywać a mimo wszystko zachować zdolność do pracy. Jestem osobiście ciekawa jak się będzie miała służba medycyny pracy, która w większości przypadków nie zna zakładów, nie zna warunków pracy, nie działa profilaktycznie a ogranicza się do wystawiania zaświadczeń badań wstępnych, okresowych i kontrolnych.  Moim zdaniem gdyby poniższe zadania wynikające z...

read more

Kto zapłaci za wypadek ucznia w publicznej placówce oświatowej ?

»Posted by on Wrz 6, 2014 in Blog o bhp | Możliwość komentowania Kto zapłaci za wypadek ucznia w publicznej placówce oświatowej ? została wyłączona

Kto zapłaci za wypadek ucznia w publicznej placówce oświatowej ?

Jeżeli wypadek ucznia wydarzy się w placówce publicznej odpowiedzialność będzie ponosiła gmina prowadząca placówkę, jeżeli miejsce opieki jest niepubliczne – odpowiedzialnym będzie podmiot prowadzący placówkę. Poniżej opiszę konkretny wypadek.  Sprawa dotyczyła wypadku przedszkolaka na placu zabaw publicznej placówki oświatowej. Do wypadku doszło w  na placu zabaw, dzieci bawiły się na zjeżdżalni. Poszkodowana została czterolatka, która spadła całym swoim ciężarem na rękę. Poinformowano o zdarzeniu rodziców, dyrekcja przedszkola nie wezwała pomocy lekarskiej. Ostatecznie u dziecka doszło do złamania ręki z przemieszczeniem. Sprawa trafiła do sądu, który uznał, że gmina, jako organ prowadzący przedszkole, odpowiada za wypadek (opiekunka nie zachowała należytej...

read more