Posts Tagged "zwrot za okulary"

Może nie różowe, ale okulary w pracy tylko do komputera

»Posted by on Gru 15, 2014 in Blog o bhp, zus | Możliwość komentowania Może nie różowe, ale okulary w pracy tylko do komputera została wyłączona

Może nie różowe, ale okulary w pracy tylko do komputera

Od jakich świadczeń wynikających z BHP należy opłacić składki ZUS? Ten wpis będzie dotyczył okularów a to już koniec z cyklu opisywanych przeze mnie zwolnień z ZUS…. Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, obligatoryjnie. Kodeks pracy i art. 207 wskazuje, że pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bhp w zakładzie pracy. Przepisy nakładają szereg obowiązków na pracodawcę i wymagań jak mają te bezpieczne i higieniczne warunki wyglądać. Kosztami nie ma obciążać pracowników. Co do zasady wszelkie świadczenia wynikające z przepisów bhp powinien zapewnić przekazując je w naturze, jednak w niektórych przypadkach może wypłacić ekwiwalenty za te świadczenia. Gdy spełniają one określone warunki będą bez naliczenia...

read more

Jak jest z okularami w pracy z komputerem

»Posted by on Lis 15, 2014 in Blog o bhp | Możliwość komentowania Jak jest z okularami w pracy z komputerem została wyłączona

Jak jest z okularami w pracy z komputerem

Pracodawca ma obowiązek zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. nr 148, poz. 973) mówi wprost o okularach a nie o „urządzeniach korygujących wzrok” jakim są szkła kontaktowe. Nie każdemu pracownikowi będą okulary zapewnione. Warto na tę okoliczność wprowadzić stosowne zarządzenie, w którym pracodawca zobowiązuje się do zapewnienia pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe okularów korygujących wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza jeżeli: –    badania okulistyczne przeprowadzone w ramach...

read more