Możliwe odszkodowanie ZUS bez bezpośredniego badania zmiana 2019r.

» Posted by on Sty 5, 2019 in aktualności, Blog o bhp, Informacje BHP, inne, przepisy bhp, zus | Możliwość komentowania Możliwe odszkodowanie ZUS bez bezpośredniego badania zmiana 2019r. została wyłączona

Możliwe odszkodowanie ZUS bez bezpośredniego badania zmiana 2019r.

Zmieniono przepisy w kwestii jednorazowego odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu.

Odszkodowanie przysługuje ubezpieczonym. Najczęściej składany jest wniosek po wypadku przy pracy, gdy w wyniku wypadku doszło do uszczerbku na zdrowiu. Poszkodowany ma zawsze prawo złożyć wniosek do płatnika.

Co zmieniono od 2019r.

Płatnik składek (pracodawca) , po zakończeniu leczenia i rehabilitacji przez ubezpieczonego, przekazuje wniosek wraz
ze skompletowaną dokumentacją,  terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego, w celu wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika Zakładu,

ZUS ustala, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku, termin badania ubezpieczonego przez lekarza orzecznika, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa poniżej.

Lekarz orzecznik może wydać orzeczenie również bez bezpośredniego badania ubezpieczonego, jeżeli dokumentacja zgromadzona w postępowaniu jest wystarczająca do wydania orzeczenia.

Zmiany wchodzą w życie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli od 27 grudnia 2018r.

Wniosek  o jednorazowe odszkodowanie, do płatnika składek składa ubezpieczony lub uprawniony członek rodziny. Pobierz wzór wniosku.

Dokumentacja obejmuje, w szczególności:

1) protokół powypadkowy;

2) prawomocny wyrok sądu pracy;

3) kartę wypadku;

4) decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej;

5) zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką znajduje się ubezpieczony;

6) odpis aktu zgonu – w przypadku zgonu osoby, która uległa wypadkowi przy pracy, lub u której stwierdzono chorobę zawodową.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 19 grudnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym
uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę
jednorazowego odszkodowania.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2403/1

M_RP

468 ad