Treść protokołu a ZUS

» Posted by on Lip 7, 2015 in Blog o bhp, wyroki Sądów | Możliwość komentowania Treść protokołu a ZUS została wyłączona

Treść protokołu a ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie jest związany treścią protokołu powypadkowego, w szczególności w zakresie uznania zdarzenia za wypadek przy pracy wówczas, gdy jest on płatnikiem jednorazowego odszkodowania z tytułu tego wypadku przewidzianego w ustawie z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 30 z 1983 r., poz. 144 z późn. zm.). (ustawa uchylona)

Wyrok sądu apelacyjnego z dnia 29.07.1999 r. III AUa 259/99 OSA 1999/11-12/56 w Łodzi

Wyłączenie przedawnienia – protokół powypadkowy

Przepis art. 291 § 1 k.p. nie ma zastosowania do powództwa o ustalenie i sprostowanie protokołu powypadkowego na podstawie art. 189 k.p.c.

Wyrok SN z 16 marca 1999 r., II UKN 510/98, PiZS z 1999 r. nr 7-8, poz. 56

468 ad