Transportować? jak tak to ile.

» Posted by on Maj 5, 2017 in aktualności, Informacje BHP, inne | 0 comments

Transportować? jak tak to ile.

Zasadniczo dokonano zmian w Rozporządzeniu odnośnie czynności transportowych z 2000r. właściwie je nazywając.

„w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym”

Co ustalono

Ręczne przemieszczanie przedmiotów przez jednego pracownika

Masa przedmiotów podnoszonych i przenoszonych przez jednego pracownika nie może przekraczać:

1) dla kobiet – 12 kg przy pracy stałej (powyżej 25m, po schodach do 30 st.) oraz 20 kg przy pracy dorywczej,

2) dla mężczyzn – 30 kg przy pracy stałej (powyżej 25m, po schodach) oraz 50 kg przy pracy dorywczej.

2. Masa przedmiotów podnoszonych przez jednego pracownika na wysokość powyżej obręczy barkowej nie może przekraczać:

1) dla kobiet – 8 kg przy pracy stałej oraz 14 kg przy pracy dorywczej,

2) dla mężczyzn – 21 kg przy pracy stałej oraz 35 kg przy pracy dorywczej.

Zespołowe przemieszczanie 

Przenoszenie przedmiotów, których długość przekracza 4 m oraz masa przekracza 30 kg dla mężczyzn i 20 kg dla kobiet, powinno odbywać się zespołowo, pod warunkiem aby na jednego pracownika przypadała masa nieprzekraczająca:

1) przy pracy stałej – 25 kg dla mężczyzn i 10 kg dla kobiet,

2) przy pracy dorywczej – 42 kg dla mężczyzn i 17 kg dla kobiet.

Niedopuszczalne jest zespołowe ręczne przemieszczanie przedmiotów na odległość przekraczającą 25 m lub o masie przekraczającej 500 kg dla mężczyzn i 200 kg dla kobiet.

Dopuszczalna masa ładunku przemieszczanego na wózku po terenie płaskim o twardej i gładkiej nawierzchni, łącznie z masą wózka, nie może przekraczać następujących wartości:

Lp.

Warunki przemieszczania ładunków

Mężczyźni

Kobiety

wózki

2-kołowe

wózki 3-

i więcej kołowe

wózki

2-kołowe

wózki 3-

i więcej kołowe

1

2

3

4

5

6

1

Przemieszczanie po terenie

o nachyleniu nieprzekraczającym

5%

350 kg

450 kg

140 kg

180 kg

2

Przemieszczanie po terenie

o nachyleniu większym

niż 5%

250 kg

350 kg

100 kg

140 kg

Pełna treść rozporządzenia do pobrania http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/854/1

M_RP

468 ad

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>