Posts Tagged "badania lekarskie"

Może nie różowe, ale okulary w pracy tylko do komputera

»Posted by on Gru 15, 2014 in Blog o bhp, zus | Możliwość komentowania Może nie różowe, ale okulary w pracy tylko do komputera została wyłączona

Może nie różowe, ale okulary w pracy tylko do komputera

Od jakich świadczeń wynikających z BHP należy opłacić składki ZUS? Ten wpis będzie dotyczył okularów a to już koniec z cyklu opisywanych przeze mnie zwolnień z ZUS…. Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, obligatoryjnie. Kodeks pracy i art. 207 wskazuje, że pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bhp w zakładzie pracy. Przepisy nakładają szereg obowiązków na pracodawcę i wymagań jak mają te bezpieczne i higieniczne warunki wyglądać. Kosztami nie ma obciążać pracowników. Co do zasady wszelkie świadczenia wynikające z przepisów bhp powinien zapewnić przekazując je w naturze, jednak w niektórych przypadkach może wypłacić ekwiwalenty za te świadczenia. Gdy spełniają one określone warunki będą bez naliczenia...

read more

Wszysto co musisz wiedzieć o Służba Medycyny Pracy

»Posted by on Wrz 11, 2014 in Blog o bhp | Możliwość komentowania Wszysto co musisz wiedzieć o Służba Medycyny Pracy została wyłączona

Wszysto co musisz wiedzieć o Służba Medycyny Pracy

Obecnie trwają prace  nad zmianami treści kodeksu pracy i zawartości skierowań na te badania profilaktyczne. Zmiana ma polegać na tym, że pracodawca będzie musiał podać w skierowaniu warunki wykonywania pracy. Nie będzie mógł poprzestać na ogólnym wskazaniu stanowiska. Ma to mieć znaczenie z uwagi na możliwości wskazania przez lekarza medycyny pracy określonych czynności lub prac, których pracownik nie może wykonywać a mimo wszystko zachować zdolność do pracy. Jestem osobiście ciekawa jak się będzie miała służba medycyny pracy, która w większości przypadków nie zna zakładów, nie zna warunków pracy, nie działa profilaktycznie a ogranicza się do wystawiania zaświadczeń badań wstępnych, okresowych i kontrolnych.  Moim zdaniem gdyby poniższe zadania wynikające z...

read more

Zmiana stanowiska i obowiązek wykonania badań lekarskich

»Posted by on Sie 24, 2014 in Blog o bhp | Możliwość komentowania Zmiana stanowiska i obowiązek wykonania badań lekarskich została wyłączona

Zmiana stanowiska i obowiązek wykonania badań lekarskich

Przykład: Osoba jest zatrudniona na stanowisku sprzątaczki, dodatkowo na czas zastępstwa powierzono jej obowiązki pomocy kuchennej. Obecnie jej obowiązki zostaną znacznie zmienione. Czy w takim przypadku podlega on badaniom wstępnym na nowe stanowisko pracy? Wyłącznie pracownik, który posiada aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, może zostać przez pracodawcę dopuszczony do pracy  (art. 229 § 4 K.p) Przepis art. 229 § 1 K.p. wymienia osoby podlegające wstępnym badaniom lekarskim oraz wskazuje sytuacje, które nie wymagają ich przeprowadzenia. W myśl powołanej wyżej regulacji badaniom wstępnym podlegają: osoby przyjmowane do pracy, pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni...

read more