Środki ochrony indywidualnej, ekwiwalent

» Posted by on Lis 5, 2015 in Blog o bhp, wyroki Sądów | Możliwość komentowania Środki ochrony indywidualnej, ekwiwalent została wyłączona

Środki ochronny indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze

Zagadnienia:

ekwiwalent

ekwiwalent

Ekwiwalent za używanie odzieży pracownika

Ekwiwalent pieniężny wypłacany pracownikom za używanie odzieży własnej zamiast odzieży i obuwia roboczego może być wypłacany za używanie odzieży niestanowiącej odzieży roboczej, natomiast koszty wypłaty poniesione w związku z wypłatą tego ekwiwalentu nie mogą być w świetle ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych uznane za koszty uzyskania przychodu.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego – Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie z dnia 11 marca 1999 r. I SA/Kr 1606/97

Odzież robocza, ochronno-reklamowa

Z przepisów prawa pracy wynika zasada wykonywania pracy przez pracownika we własnej odzieży. Odstępstwa od tej zasady mogą wynikać z dwu przyczyn.

1) jedną będzie nałożenie na pracodawcę przepisami prawnymi obowiązku dostarczenia pracownikowi nieodpłatnie odzieży i obuwia roboczego. Ogólną podstawą prawną takiego obowiązku jest art. 2377 § 1 kodeksu pracy. Odzież będąca ochroną może jednocześnie pełnić funkcje reklamowe. Przykładem tego jest odzież, w jaką wyposażeni są często pracownicy bezpośredniej obsługi klientów stacji benzynowych, czy sieci barów samoobsługowych,

2) drugą przyczyną będą względy reprezentacji i reklamy.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego – Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku z dnia 13 lutego 1998 r. I SA/Gd 1228/96 Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2000/3 poz. 73 Glosa 2000/11 str. 45

468 ad