Prawa pracownika z zakresu BHP

» Posted by on Sty 22, 2016 in Blog o bhp, Informacje BHP, inne | Możliwość komentowania Prawa pracownika z zakresu BHP została wyłączona

Prawa pracownika z zakresu BHP

 Prawa pracownika

  • prawo pracownika do powstrzymania się od wykonywania pracy (po uprzednim zawiadomieniu o tym przełożonego (art. 210 § 1 k.p.)):
  • w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, albo
  • gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom prawo pracownika oddalenia się z miejsca zagrożenia (po uprzednim zawiadomieniu przełożonego (art. 210 § 2 k.p.)): jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia

Podsumowując napiszę tak: TYLKO GŁUPIEC SIĘ NIE BOI. Gdy masz obawę o bezpieczne wykonanie pracy, gdy Twoje prawa nie są zapewnione i narażasz swe życie lub innych – odmawiaj pracy, zachowuj życie. Bądź odpowiedzialnym pracownikiem a zachowasz i życie i pracę.

468 ad