Pominięto prace kobiet zawężając do stanu ciąży i karmienia. Zmiany 2017r.

» Posted by on Kwi 23, 2017 in aktualności, Blog o bhp, Informacje BHP, inne | Możliwość komentowania Pominięto prace kobiet zawężając do stanu ciąży i karmienia. Zmiany 2017r. została wyłączona

Pominięto prace kobiet zawężając do stanu ciąży i karmienia. Zmiany 2017r.

Kobiety do roboty

Od 1 maja 2017r. kobiety będą mogły pracować m.in. w kopalniach pod ziemią. Podobnie  będzie z dotychczasowymi dopuszczalnymi normami w zakresie wysiłku fizycznego oraz ręcznego transportu ciężarów. Tego typu normy będą odnosić się wyłącznie do kobiet ciężarnych oraz karmiących.

I tak kobieta w ciąży będzie miała wzbronione m.in. prace:

 • ręczne podnoszenie i przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 3 kg;
 • ręczne przenoszenie pod górę: przedmiotów przy pracy stałej, przedmiotów o masie przekraczającej 1 kg przy pracy dorywczej;
 • ręczne przenoszenie materiałów ciekłych – gorących, żrących lub o właściwościach szkodliwych dla zdrowia;
 • przewożenie ładunków na wózku jednokołowym (taczce) i wózku wielokołowym poruszanym ręcznie;
 • prace w pozycji wymuszonej;
 • prace w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej, przy czym czas spędzony w pozycji stojącej nie może jednorazowo przekraczać 15 minut, po którym to czasie powinna nastąpić 15-minutowa przerwa;
 • prace na stanowiskach z monitorami ekranowymi – w łącznym czasie przekraczającym 8 godzin na dobę, przy czym czas spędzony przy obsłudze monitora ekranowego nie może jednorazowo przekraczać 50 minut, po którym to czasie powinna nastąpić co najmniej 10-minutowa przerwa, wliczana do czasu pracy;
 • prace wykonywane w mikroklimacie gorącym; zimnym; o dużych wahaniach mikroklimatu;
 • prace w warunkach narażenia na hałas (65dB);
 • prace w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu;
 • prace narażające na działanie pola elektromagnetycznego o częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz oraz promieniowania jonizującego;
 • prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi (wymienione w Rozporządzeniu)
 • prace w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych (w Rozporządzeniu)
 • prace grożące ciężkimi urazami fizycznymi lub psychicznymi – w wykopach, zbiornikach i kanałach, pod ziemią, w wymuszonym rytmie (np. przy taśmie),
 • inne prace stwarzające ryzyko ciężkiego urazu fizycznego lub psychicznego;
 • prace na wysokości poza stałymi galeriami, pomostami, podestami i innymi stałymi podwyższeniami, posiadającymi pełne zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości (bez potrzeby stosowania środków ochrony indywidualnej przed upadkiem),
 • wchodzenie i schodzenie po drabinach.

Natomiast kobieta karmiąca będzie miała wzbronione m.in. prace wymienione poniżej:

 • ręczne podnoszenie i przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej: 6 kg – przy pracy stałej, 10 kg – przy pracy dorywczej,
 • ręczne przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 6 kg – na wysokość ponad 4 m lub na odległość przekraczającą 25 m;
 • udział w zespołowym przemieszczaniu przedmiotów;
 • prace wykonywane w mikroklimacie gorącym; zimnym; o dużych wahaniach mikroklimatu;
 • prace w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu;
 • prace narażające na działanie pola jonizującego;
 • prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi (wymienione w Rozporządzeniu)
 • prace w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych (w Rozporządzeniu)
 • prace grożące ciężkimi urazami fizycznymi lub psychicznymi – w wykopach, zbiornikach i kanałach, pod ziemią, w wymuszonym rytmie (np. przy taśmie),
 • inne prace stwarzające ryzyko ciężkiego urazu fizycznego lub psychicznego;

Komisja Europejska zakwestionowała zgodność zapisów z unijnym  regulacjami dotyczącymi równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ujęło w wykazie prace uciążliwe, niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią, pomijając jednocześnie prace wzbronione wszystkim kobietom.

Ja wypisałam jedynie fragmenty z wykazu,  całość treści Rozporządzenia i szczegółowy wykaz prac można pobrać http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/796/1

Podstawa Prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią, na podstawie art. 176 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60)

Co przez tę zmianę należy rozumieć.

Kobiety mogą pracować w kopalni pod ziemią.

Kobiety przy komputerze mogą pracować 8 godzin (przed zmianą 4 godziny) z zastrzeżeniem, by po każdych 50 minutach była 10 minutowa przerwa.

Jak to widzicie ?

 

Drżyjcie kobiety, idą zmiany. 

MRP

468 ad