Jak jest z okularami w pracy z komputerem

» Posted by on Lis 15, 2014 in Blog o bhp | 0 comments

Jak jest z okularami w pracy z komputerem

Pracodawca ma obowiązek zapewnienia okularów korygujących wzrok

pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. nr 148, poz. 973) mówi wprost o okularach a nie o „urządzeniach korygujących wzrok” jakim są szkła kontaktowe. Nie każdemu pracownikowi będą okulary zapewnione. Warto na tę okoliczność wprowadzić stosowne zarządzenie, w którym pracodawca zobowiązuje się do zapewnienia pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe okularów korygujących wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza jeżeli:

–    badania okulistyczne przeprowadzone w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej

wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego,

–      pracownik użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę  dobowego wymiaru czasu pracy,

–      zaświadczenie o potrzebie używania okularów wydał lekarz prowadzący profilaktyczną opiekę zdrowotną.

Pracownik nabywa prawo do refundacji poniesionych kosztów na zakup okularów na podstawie:

–      aktualnego orzeczenia lekarskiego, wydanego przez okulistę,

–      pisemnej prośby pracownika,

–      przedstawienia imiennego dowodu zakupu okularów.

Pracodawca ustala górną granicę refundacji zakupu okularów dla wszystkich pracowników  którzy nabyli prawo do ich zakupu na kwotę np. 300 zł. Co w przypadku gdy okulary są droższe? Pracodawca refunduje kwotę którą ustalił w zarządzeniu, pozostała jest kosztem pracownika. Co ważne, kwota refundacji powinna pokrywać koszt szkieł i podstawowych oprawek, by pracowników mógł kupić najtańsze okulary nie dopłacając do nich.

M_RP

468 ad

0 Comments

Trackbacks/Pingbacks

  1. Okulary do pracy przy komputerze jak dobrać. - […] Jaką kwotę naliczyć do zwrotu, jaką dokumentację zastosować znajdziesz w moim wpisie. […]