Może nie różowe, ale okulary w pracy tylko do komputera

» Posted by on Gru 15, 2014 in Blog o bhp, zus | 0 comments

Może nie różowe, ale okulary w pracy tylko do komputera

Od jakich świadczeń wynikających z BHP należy opłacić składki ZUS?

Ten wpis będzie dotyczył okularów a to już koniec z cyklu opisywanych przeze mnie zwolnień z ZUS….

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, obligatoryjnie. Kodeks pracy i art. 207 wskazuje, że pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bhp w zakładzie pracy.

Przepisy nakładają szereg obowiązków na pracodawcę i wymagań jak mają te bezpieczne i higieniczne warunki wyglądać. Kosztami nie ma obciążać pracowników.

Co do zasady wszelkie świadczenia wynikające z przepisów bhp powinien zapewnić przekazując je w naturze, jednak w niektórych przypadkach może wypłacić ekwiwalenty za te świadczenia. Gdy spełniają one określone warunki będą bez naliczenia składek ZUS.

Okulary korygujące wzrok

Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku z monitorem ekranowym (użytkującym go przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy), pracodawca ma obowiązek zapewnić okulary korygujące wzrok. Ważne, by potrzeba ich stosowania wynikała z zalecenia lekarza w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej. Obowiązek powyższy wynika z Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Tylko przy pracach z monitorem ekranowym korzysta się ze zwolnienia ze składek ZUS kwoty zwrotu zakupu okularów korygujących wzrok i przy spełnieniu 2 warunków:

  • użytkowanie przez pracownika monitora ekranowego przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy
  • stosowanie okularów do pracy przy monitorze ekranowym według zalecenie lekarza przeprowadzającego badania okulistyczne w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej

Gdy pracodawca wyposaży pracownika w okulary na innych zasadach np. poza badaniami profilaktycznym, przy innych pracach oznacza to, że od kwoty jaką pracodawca zwróci pracownikowi z tytułu zakupu okularów należy w takim przypadku naliczyć składki ZUS.

okulary-czy-soczewki

Jaką kwotę naliczyć do zwrotu, jaką dokumentację zastosować znajdziesz w moim wpisie.

Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. nr 148, poz. 973) mówi wprost o okularach a nie o „urządzeniach korygujących wzrok” jakim są szkła kontaktowe.

 

Podstawy wymiaru składek nie stanowią następujące przychody: wartość świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia wypłacane zgodnie z przepisami wydanymi przez Radę Ministrów lub właściwego ministra, a także ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży roboczej, używanie odzieży i obuwia własnego zamiast roboczego oraz wartość otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do otrzymania na ich podstawie napojów bezalkoholowych, posiłków oraz artykułów spożywczych, w przypadku gdy pracodawca, mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, nie ma możliwości wydania pracownikom posiłków i napojów bezalkoholowych

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

M_RP

468 ad