CSR

MiRP Szkolenie Doradztwo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Naszą odpowiedzialność postrzegamy przede wszystkim jako sposób zarządzania i postępowania który przyczynia się do budowania prestiżu firmy.  Sposób zarządzania firmą MiRP uwzględnia oczekiwania otoczenia, pozwala na racjonalne zarządzanie zasobami. Zgodnie z zasadami CSR przyjmujemy odpowiedzialność za skutki swoich działań, na nasze usługi udzielamy gwarancję.

Społeczna odpowiedzialność biznesu to idea wpisana w naszą strategię rozwoju i filozofię działania.  Jest to nasze celowe i świadome zaangażowanie w sprawy oraz inicjatywy dotyczące środowiska społecznego, biznesowego oraz kulturowego. Zaangażowanie to przejawia się na wielu płaszczyznach i obszarach naszej działalności, m.in. w wieloletnim zaangażowaniu w działalność charytatywną oraz bezinteresowne wspomaganie doradcze z zakresu prowadzenia działalności dla firm w ramach Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, internetu i działalność szkoleniowa.

Kierujemy się misją, która zakłada konsekwentne budowanie poprawy komfortu życia zawodowego i osiąganie równowagi w życiu prywatnym. Dostarczamy naszym klientom usługi niebanalne, najwyższej jakości a także podejmujemy szereg przedsięwzięć o charakterze społecznym, z myślą o rozwoju regionu i kraju.

Inicjatywy te obejmują ograniczanie szkodliwego oddziaływania na środowisko w zakresie transportu, biur oraz materiałów szkoleniowych.

Decydując się na korzystanie z materiałów biurowych i szkoleniowych pomyśleliśmy o środowisku naturalnym. Obecnie do druku używamy papieru z certyfikatem Ecolabel Przyjazny dla środowiska…przyjazny dla Ciebie a także  FSC nadawanym przez Forest Stewardship Council, organizację non-profit działającą na rzecz odpowiedzialnego gospodarowania lasami na całym świecie. Logo FSC gwarantuje, że papier został wyprodukowany z drewna pochodzącego z właściwie eksploatowanych lasów. FSC wyznacza wysokie standardy zapewniające prowadzenie gospodarki leśnej w sposób odpowiedzialny środowiskowo, korzystny społecznie oraz opłacalny ekonomicznie.

Dostawca naszej firmy musi przestrzegać Konwencji Praw Dziecka ONZ (1989) oraz wszystkich właściwych praw miejscowych i międzynarodowych, jak również przepisów i zasad obowiązujących w kraju produkcji.

Chcemy kupować wyłącznie produkty przyjazne środowisku, jednocześnie dążąc do ograniczenia kosztów materiałów biurowych. Wybieramy produkty od dostawców stosujących zasady społecznej odpowiedzialności biznesu.

Obecnie nasze działania skupiają się na:

Ograniczenie wykorzystania papieru

Naszym celem ograniczenie korzystania z papieru zachowując efektywność działań.

Preferujemy posługiwanie się skanami, plikami elektronicznymi, elektronicznym zarządzaniem dokumentami zamiast kopii papierowych. Korzystamy z dysku wirtualnego a niezbędne dokumenty w plikach umieszczamy na stronie internetowej.

Oszczędność energiiNaszym celem jest osiągnięcie znacznego, rzędu 10-30%, ograniczenia zużycia energii dzięki mechanizmom programowania i pracy nad zmianą nawyków, co prowadzi co oszczędności zużycia prądu.
Oszczędność ciepłaNaszym celem jest  osiąganie ograniczeń zużycia energii cieplnej przez ograniczenia dogrzewania pomieszczeń nie użytkowanych i nie przegrzewania użytkowanych. Stosowanie różnych form ogrzewania: gazowego i elektrycznego.
Polityka mobilnościZainicjowaliśmy przyjazną środowisku politykę mobilności w odniesieniu do naszych pojazdów oraz zasad podróżowania. Przykłady: leasing samochodu o ograniczonej emisji spalin, planowanie szkoleń bliżej miejsca zamieszkania, preferowanie podróży zastępczymi formami lokomocji.
Polityka poufnościPolityka poufności. Mamy wprowadzoną w firmie politykę bezpieczeństwa i instrukcję zarządzania systemem przetwarzania danych osobowych w sposób tradycyjny oraz przy użyciu systemu informatycznego, gdzie dbamy o dane naszych kontrahentów i ich pracowników.
Działania na rzecz lokalnej społecznościWspółpraca z lokalnymi organizacjami.
Poprawa relacji ze społecznością i władzami lokalnymiUdział firmy w życiu społeczności lokalnej, podejmowanie długofalowych i wymiernych inwestycji społecznych, ułatwia jej sprawne i bezkonfliktowe funkcjonowanie. Społeczna odpowiedzialność umożliwia jej trwałe zakorzenienie się w społeczności i pozyskanie przychylności jej mieszkańców, a także zdobycie zaufania władz samorządowych. Jesteśmy członkiem Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej.
Kampanie społeczneDziałanie ukierunkowane na zmianę postaw lub zachowań wybranej grupy odniesienia, przy pomocy mediów jako nośnika przekazu. Prowadzimy szkolenia bezpłatne, doradztwo w ramach ekspert CIOP, doradztwo eksperckie na targach SAWO 2014 , prowadzenie blogów www.behapowcy.pl oraz www.mirp.pl,  udzielanie  bezpłatnych porad www.egospodarka.pl
Działania proekologiczne

Działania skierowane na ochronę środowiska przez zarządzanie surowcami, segregację odpadów, utylizowanie i przekazywanie do ZUO odpadów elektronicznych. Tonery i tusze do naszych drukarek a także baterie nie są wrzucane do kosza a specjalnych pojemników. Do utrzymania czystości używamy środków chemicznych bezpiecznych dla środowiska, nie stwarzające zagrożeń dla środowiska wodnego.

Kampanie społeczneUczestniczymy czynnie we wspomaganiu instytucji charytatywnych, część zysków firmy przekazujemy na fundację Stonoga i inne. Popularyzujemy tę formę wśród naszych kontrahentów. Niesiemy pomoc potrzebującym. Robimy akcje usług coachingowych za pomoc dla wybranej fundacji bez ograniczeń budżetowych. Podczas szkoleń zwiększamy świadomość społeczną na temat ochrony środowiska, ochrony zdrowia i profilaktyki. W ramach działalności charytatywnej szczególnie blisko działamy z fundacją Stonoga.
Programy dla współpracownikówPreferujemy elastyczne formy współpracy, bez ograniczeń wiekowych. Wychodzimy  z założenia, że każda osoba ma prawo do życia prywatnego, a równowaga i spełnienie na płaszczyźnie zawodowej oraz osobistej pozytywnie wpływają na motywację.
WolontariatWykonujemy działania coachingowe (pełen cykl coachingowy) dla pracowników firm na rzecz inicjatyw prospołecznych.

  Podpisujemy się pod koncepcją Społecznej odpowiedzialności biznesu.