Zmiany prawa 2015, badania profilaktyczne

» Posted by on Lut 27, 2015 in Blog o bhp | Możliwość komentowania Zmiany prawa 2015, badania profilaktyczne została wyłączona

Zmiany prawa 2015, badania profilaktyczne

W fazie projektu i konsultacji publicznych są nowe przepisy, między innymi oczekiwany Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, na podstawie art. 229 §8 Kodeksu Pracy

16.02.2015 r. na stronie RCL opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Projekt jest datowany na 13.02.2015 r. Rozporządzenie ma wejść w życie 01.04.2015 r. Czy tak będzie, oczekujemy.

Link: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12269353

Dobrze się stało, że będzie druk skierowania na badania. Jak będzie z jego wypełnianiem to się okaże. Mnie zastanawia np., co wpisać odnośnie prac na wysokości jak pracownik wykonuje je do 3m, a co jeśli powyżej, co wpisać: praca polejagąca na kierowaniu pojazdem do 3,5t? Mamy przykładowo pracownika biurowego, który 2x w miesiącu prowadzi służbowo samochód (kieruje pojazdem do 3,5t). Zaznaczyć k) czy nie zaznaczać?  To moje dywagacje na ten temat, życie pokażde jak będzie ze stosowaniem. Zdaję sobie jednak sprawę z tego, jak pozaznaczamy wiele opcji to i faktura będzie miała wiele cyferek. A badanie pracownika nie będzie odpowiadało na potrzeby wykonywanej przez niego pracy.

Zauważyłam także, że na skierowaniu jest (PIECZĄTKA I PODPIS PRACODAWCY). Czyli każde skierowanie przez pracodawcę podpisane? a co.

Zastanawiające dla mnie także jest orzeczenie lekarskie i stwierdzenia:

wobec braku przeciwskazań zdrowotnych*)

b)zdolny/zdolna*) do wykonania pracy z zachowaniem wskazań lekarskich:….

Uwagi lekarza, proponowane warunki pracy……..

No ja będę się gęsto zastanawiać, jak mnie poprosi pracodawca do doradzenie co począć z takim delikwentem ze wskazaniami lekarskim, które de facto powinny być przeciwskazaniem do wykonywania pracy!

Pracodawcy nie zapominajcie o możliwości odwołania się od treści orzeczenia w terminie 7 dni.

Inne akty oczekujące

Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

Link: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12269002

Projekt ustawy o systemie oceny zgodności i nadzoru rynku oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Link: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12269403

 

468 ad