Co szósta osoba zatrudniona w niebezpiecznych warunkach to kobieta

» Posted by on Lip 9, 2014 in Blog o bhp | 0 comments

Co szósta osoba zatrudniona w niebezpiecznych warunkach to kobieta
Z raportu Głównego Urzędu Statystycznego pn. „Warunki pracy w 2013 r.” wynika, że w 2013 r.  w warunkach zagrożenia pracowało 9,3 proc. ogółu pracowników. Oznacza to spadek o 0,3 pkt proc. rok do roku. Co szósta osoba zatrudniona w niebezpiecznych warunkach to kobieta.

Jak napisano w raporcie „W 2013 r. badaniem warunków pracy objęto 78,5 tys. jednostek zatrudniających 5 319,7 tys. osób. Spośród tej grupy – 497,0 tys. osób pracowało w warunkach zagrożenia (w 2012 r. 506,7 tys.), co stanowiło 9,3 proc. zatrudnionych (w 2012 r. 9,6 proc.) w przebadanych zakładach (liczonych jeden raz w grupie czynnika przeważającego tzn. zagrożenia środowiskiem pracy, uciążliwością pracy bądź też czynnikami mechanicznymi)”.

Ponad połowa zagrożeń (58,1 proc. ogółu pracujących w zagrożeniu) dotyczyła bezpośrednio czynników związanych ze środowiskiem pracy. W 28,9 proc. przypadków pracownicy muszą zmagać się z tzw. uciążliwością pracy, czyli np. wymuszoną pozycją ciała, dużym wysiłkiem fizycznym czy słabym naświetleniem stanowiska pracy. 13 proc. osób wykonujących pracę w warunkach zagrożenia musiało liczyć się ze szkodliwym wpływem czynników mechanicznych wynikających z właściwości maszyn.

Do najniebezpieczniejszych branż należą: górnictwo rud metali, produkcja metali oraz produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny.

Analitycy GUS podkreślają, że „W większości sekcji najwyższy wskaźnik dotyczył zagrożeń związanych ze środowiskiem pracy, jedynie w sekcjach: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę, transport i gospodarka magazynowa, informacja i komunikacja oraz edukacja można zauważyć przewagę zagrożeń związanych z uciążliwością pracy”.

(Źródło: podatki.biz)

 

468 ad

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>