Wysiłek fizyczny i psychiczny wypadkiem przy pracy? Co na to SN

» Posted by on Lip 29, 2015 in Blog o bhp | 0 comments

Stres, przyczyny wewnętrzne, wysiłek fizyczny

Schowek02

Nie można nadać charakteru przyczyny zewnętrznej w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. nr 20, poz. 105) samemu faktowi zdenerwowania, spowodowanego nie odpowiadającym życzeniom pracownika przesunięciem go do innej pracy.(ustawa uchylona)

Wyrok SN z 22 czerwca 1977 r. III PRN 12/77, OSNC z 1977 r. nr 12, poz. 248

Stres, choroba serca

Ochrona ubezpieczeniowa z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tj. Dz. U. z 1983 r. nr 30, poz. 144 ze zm.) przysługuje tylko osobom, które doznały szkody wskutek wypadków związanych ze świadczeniem pracy. Natomiast stresy spowodowane dochodzeniem przed sądem roszczeń ze stosunku pracy nie pozostają w związku przyczynowym ze świadczeniem pracy. Zatem choroba serca, która zdaniem ubezpieczonego powstała na skutek negatywnych emocji spowodowanych koniecznością dochodzenia przed sądem swych roszczeń, nie może być uznana na wypadek przy pracy. (ustawa uchylona)

Wyrok SA w Katowicach z 12 marca 1998 r., III AUa 1533/97, Pr. Pracy z 1999 r. nr 2, poz. 43

Stan chorobowy

W razie stwierdzenia, że upadek wywołany był wyłącznie przyczyną wewnętrzną mającą swe źródło w stanie chorobowym poszkodowanego, zdarzenie pozbawione jest cech wypadku w drodze do pracy. Natomiast w razie ewentualnego wystąpienia dodatkowej i współistniejącej przyczyny pochodzącej z zewnątrz zdarzeniu nie można by odmówić znamion wypadku w drodze z pracy do domu.

Wyrok SN z 24 października 1978 r., III URN 26/78, OSNC z 1979 r. nr 6, poz. 128

Nadmierny wysiłek

Kierowca, który doznał zawału mięśnia sercowego wskutek nadmiernego wysiłku przy wykonywaniu – bez polecenia przełożonego – nie należącego do zakresu jego obowiązków wyładunku towaru przewożonego w ramach usług transportowych zatrudniającego go zakładu pracy, wobec niemożności dokonania tego wyładunku przez odbiorcę, działał w interesie swojego zakładu pracy w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr 20, poz. 105). (ustawa uchylona)

Uchwala SN z 19 maja 1980 r., III PZP 5/80, OSNC z 1980 r. nr 12, poz. 228

468 ad

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>