Wypadki Orzecznictwo SN

» Posted by on Maj 20, 2015 in Blog o bhp, wyroki Sądów | 0 comments

Wypadki definicja wypadku

Wypadkiem przy pracy jest każde nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną i pozostające w związku czasowym, miejscowym i funkcjonalnym z wykonywaną pracą, jeżeli wpłynęło na gwałtowne pogłębianie się samoistnych procesów chorobowych poszkodowanego.

Wyrok SA w Gdańsku z 16 stycznia 1996 r., III AUr 1258/95, OSA z 1996 r. nr 7-8, poz. 27

Błędne zakwalifikowanie

Sąd powszechny nie jest związany błędnym zakwalifikowaniem przez komisję powypadkową zdarzenia jako wypadku przy pracy.

Wyrok SN z 25 lipca 1973 r., Ul PRN 35/73, OSNC z 1974 r. nr 5, poz. 95

Zakwalifikowanie zdarzenia

Dla oceny, czy zdarzenie jest wypadkiem przy pracy, nie ma znaczenia data, w której poszkodowany zgłosił się do lekarza oraz symbol choroby umieszczony na zwolnieniu lekarskim.

Wyrok SN z 13 maja 1997 r., II UKN 115/97, OSNAP z 1998 r. nr 5, poz. 159

Nagłość zdarzenia

Upadek i uderzenie

Doznanie obrażeń w wyniku upadku i uderzenia o twarde przedmioty w miejscu pracy jest typowym przykładem „nagłego zdarzenia”, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy wypadkowej z 1968 r. (ustawa została uchylona)

Wyrok SN z 2 lutego 1977 r., III PRN 50/76, PiZS z 1978 r. nr 6, poz. 63

468 ad

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>