Wypadek podczas spraw prywatnych Orzecznictwo SN

» Posted by on Cze 14, 2015 in Blog o bhp, wyroki Sądów | 0 comments

Sprawy prywatne podczas pracy (CO JEST WYPADKIEM O JAKIE ZDARZENIA NIE)

Definicja – sprawy prywatne

Przerwa w świadczeniu pracy (wykonywaniu zwykłych czynności pracowniczych) podjęta w celach prywatnych, nie związanych ze świadczeniem pracy, oznacza zerwanie związku z pracą, a tym samym zdarzenie, które zaistniało w czasie takiej przerwy nie może być zakwalifikowane jako wypadek przy pracy w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 1983 r. nr 30, poz. 144). (ustawa uchylona)

Wyrok SN z 23 kwietnia 1999 r., II UKN 605/98, OSNAP, wkł. z 1999 r. nr 18, poz. 7

Nie można uznać zdarzenia za wypadek przy pracy, jeśli pracownik wykonuje czynności nie związane z jego obowiązkami służbowymi, nawet gdy czyni to na terenie zakładu pracy i w godzinach pracy.

Wyrok SA w Lublinie z 26 czerwca 1996 r., II APr 8/96, Apel. Lub. z 1997 r. nr 2, poz. 9

CSR MiRP

Sprawy osobiste

Jeżeli między ustaniem obowiązku pracownika pozostawania w dyspozycji przełożonych a opuszczeniem przez niego miejsca świadczenia pracy nastąpi przerwa spowodowana załatwianiem przez pracownika spraw wyłącznie osobistych, to zależnie od okoliczności konkretnej sprawy rozmiar tej przerwy wraz z jej przyczyną mogą spowodować, że rozpoczęta następnie przez pracownika droga do domu będzie miała charakter samodzielny, w tym znaczeniu, że nie będzie istniał związek przyczynowy między nią a miejscem świadczenia pracy.

Wyrok SN z 19 kwietnia 1982 r., II URN 20/82, nie publikowany

Zgoda przełożonego na opuszczenie przez pracownika miejsca pracy w godzinach pracy w celu załatwienia jego prywatnych spraw nie może być utożsamiana z zachowaniem związku z pracą wypadku, który nastąpił po opuszczeniu przez pracownika miejsca pracy.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 stycznia 1997 r. – II UKN 47/96, OSNAPiUS 1997 r. nr 17, poz. 326.

Próbna jazda

Nie jest wypadkiem w zatrudnieniu wypadek, jakiemu uległ właściciel samochodu w czasie próbnej jazdy podjętej z technikiem warsztatu naprawczego w celu sprawdzenia sprawności działania hamulców samochodu. Jazda ta nie była zwykłą czynnością pracowniczą poszkodowanego, nie wynikała z poleceń przełożonych i nie została podjęta w interesie zakładu pracy.

Wyrok SN z 14 lutego 1973 r., III URN 3/73, OSP z 1973 r. nr 11, poz. 212

Odwożenie do szpitala

Wypadek, jakiego doznał pracownik w drodze do szpitala w celu odwiezienia małżonka ze szpitala do domu, nie jest wypadkiem przy pracy w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 1983 r. nr 30, poz. 144) także wtedy, gdy małżonek jest jego przełożonym, a z okoliczności sprawy nie wynika, że wyjazd pracownika pozostawał w związku z pracą. (ustawa uchylona)

Wyrok SN z 19 maja 1998 r., II UKN 53/98, OSNAP z 1999 r. nr 10, poz. 349

 

468 ad

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>