Woda w pracy na bieżąco

» Posted by on Cze 22, 2016 in aktualności, Blog o bhp, Informacje BHP | 0 comments

Woda w pracy na  bieżąco

Na pracodawcy spoczywa obowiązek wynikający z Kodeksu pracy oraz § 3 i 13 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) Dotyczy on zapewniania wody  do celów higienicznosanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych a także wody zdatnej do picia.

Jeden z pracodawców zapewnił bieżącą wodę, ale bez kanalizacji. Toalety były tymczasowe. Państwowy Inspektor Pracy zakwestionował takie rożwiązanie. Wypowiedział się Sąd.

Sąd podkreślił też, że rozwiązanie, które przyjął pracodawca w zakresie zaopatrzenia zakładu w wodę nie wypełnia warunku doprowadzenia bieżącej wody – zimnej i ciepłej. Co do rozumienia pojęcia „bieżąca woda” Sąd podzielił stanowisko NSA wyrażone w wyroku z dnia 20 czerwca 2007 r., II OSK 914/06, wedle którego chodzi o wodę płynącą, a nie stojącą, jaką zapewnił skarżący, podając do kranu wodę z zamkniętego pojemnika. To, iż woda płynie po odkręceniu zaworu nie zmienia faktu, że pochodzi ona ze źródła wody stojącej, które nie zapewnia stałego jej dopływu. Walor wody bieżącej ma woda pochodząca ze źródeł zabezpieczających – co do zasady – nieprzerwany pobór wody, takich np. sieć wodociągowa czy też studnia, znajdujące się pod bieżącym nadzorem organów Inspekcji Sanitarnej.

M_RP

płaca 2015

468 ad

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>