Posts Tagged "wypadek ucznia"

Kto zapłaci za wypadek ucznia w publicznej placówce oświatowej ?

»Posted by on Wrz 6, 2014 in Blog o bhp | 0 comments

Kto zapłaci za wypadek ucznia w publicznej placówce oświatowej ?

Jeżeli wypadek ucznia wydarzy się w placówce publicznej odpowiedzialność będzie ponosiła gmina prowadząca placówkę, jeżeli miejsce opieki jest niepubliczne – odpowiedzialnym będzie podmiot prowadzący placówkę. Poniżej opiszę konkretny wypadek.  Sprawa dotyczyła wypadku przedszkolaka na placu zabaw publicznej placówki oświatowej. Do wypadku doszło w  na placu zabaw, dzieci bawiły się na zjeżdżalni. Poszkodowana została czterolatka, która spadła całym swoim ciężarem na rękę. Poinformowano o zdarzeniu rodziców, dyrekcja przedszkola nie wezwała pomocy lekarskiej. Ostatecznie u dziecka doszło do złamania ręki z przemieszczeniem. Sprawa trafiła do sądu, który uznał, że gmina, jako organ prowadzący przedszkole, odpowiada za wypadek (opiekunka nie zachowała należytej...

read more

Jakie są obowiązki BHP w placówkach oświatowych

»Posted by on Wrz 6, 2014 in Blog o bhp | 0 comments

Jakie są obowiązki BHP w placówkach oświatowych

Przykładowe obowiązki BHP w placówkach oświatowych Zgodnie  z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r. nr 6, poz. 69) ze zmianami.  Personel zatrudniony w przedszkolu sprawuje opiekę nad dziećmi, jest odpowiedzialny w swoim zakresie działania za życie, zdrowie i bezpieczeństwo przebywających pod opieka dzieci. Dyrektor przedszkola odpowiedzialny jest za stan BHP przedszkola oraz zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków przebywania. Dzieci powinny być pod stałą opieka nauczyciela, który dostosowuje swoje oddziaływania do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiska z uwzględnieniem istniejących warunków...

read more