Posts Tagged "pip"

W 2013 r. średnia grzywna nakładana przez PIP wyniosła 1186 zł

»Posted by on Sie 19, 2014 in Blog o bhp | 0 comments

W 2013 r. średnia grzywna nakładana przez PIP wyniosła 1186 zł

Jak informuje NSZZ Solidarność, w 2013 r. inspektorzy PIP ujawnili w toku kontroli łącznie 88,6 tys. wykroczeń przeciwko prawom pracownika. W związku z tym nałożyli na sprawców wykroczeń 18.954 grzywny w drodze mandatów karnych (w 2012 r. – 18.906), w 3767 przypadkach skierowali wnioski o ukaranie do sądu (w 2012 r. – 3843), a w 16.115 – zastosowali środki oddziaływania wychowawczego (w 2012 r. – 15.261). Ujawnione wykroczenia polegały najczęściej na naruszaniu przepisów dot. przygotowania pracowników do pracy (26 proc.) oraz wynagrodzenia za pracę i innych należności ze stosunku pracy (18 proc.). Do końca kwietnia br. sądy – rozpatrując wnioski skierowane w 2013 r. przez inspektorów PIP – ukarały 3414 sprawców wykroczeń karą grzywny, a 64 − karą nagany. W 50...

read more