Posts Tagged "obsługa bhp"

Odpowiedzialność pracodawcy za stan BHP

»Posted by on Mar 17, 2016 in Blog o bhp, Informacje BHP, inne | 5 komentarzy

Odpowiedzialność pracodawcy za stan BHP

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy  w zakładzie. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki  i techniki, w szczególności:   Organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, uwzględniając: – wymagania dotyczące rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, (Dz. U. 1996 r. nr 62, poz. 287), takich np. jak: prace przy obsłudze podnośników i platform hydraulicznych prace przy...

read more

Biesiada przy grillu i wypadek

»Posted by on Sty 17, 2015 in Blog o bhp | 0 comments

Biesiada przy grillu i wypadek

Wypadek, któremu uległa osoba prowadząca działalność gospodarczą, udając się do miejsca zakwaterowania zapewnionego przez organizatora spotkania biznesowego po zakończeniu biesiady, w czasie której omawiano warunki współpracy, jest wypadkiem przy pracy podczas wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności pozarolniczej – stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 28 sierpnia 2013 r., I UK 56/13, Lex 1460966. To ciekawy wyrok i stanowisko Sądu (…)nie może budzić wątpliwości, iż uczestnictwo (…) w spotkaniu integracyjnym należało do zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 8 u.u.s.w.p. Do wypadku doszło w drodze powrotnej z ośrodka do miejsca zakwaterowania w...

read more