Posts Tagged "obsługa bhp"

Odszkodowania w 2016, jakie są?

»Posted by on Kwi 10, 2016 in aktualności, Blog o bhp, Informacje BHP, inne | 0 comments

Odszkodowania w 2016, jakie są?

  Aktualizacja stawek odszkodowań z tytułu procentowego uszczerbku na zdrowiu w 2016-2017r. Ubezpieczonemu pracownikowi, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Od dnia złożonego wniosku ZUS w ciągu 7 dni termin badania ubezpieczonego przez lekarza orzecznika. Decyzję o przyznaniu, odmowie oraz wysokości jednorazowego odszkodowania podejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Decyzję tą wydaje w terminie 14 dni od: otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej, wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Tak mówią przepisy. Na co można liczyć, jak ustalany jest uszczerbek procentowy pisałam...

read more

Odpowiedzialność pracodawcy za stan BHP

»Posted by on Mar 17, 2016 in Blog o bhp, Informacje BHP, inne | 5 komentarzy

Odpowiedzialność pracodawcy za stan BHP

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy  w zakładzie. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki  i techniki, w szczególności:   Organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, uwzględniając: – wymagania dotyczące rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, (Dz. U. 1996 r. nr 62, poz. 287), takich np. jak: prace przy obsłudze podnośników i platform hydraulicznych prace przy...

read more

Dział X Kodeksu Pracy

»Posted by on Gru 17, 2015 in Blog o bhp, inne | 1 comment

Dział X Kodeksu Pracy

Co w dziale  X Kodeksu Pracy piszczy?  Samej mi się zdarza poszukiwac treści kodeksu pracy i działu BHP, by zapoznać się z jej dosłowną treścią. Zamieszczam, dla poszukujących informacji.  Bezpieczeństwo i higiena pracy Rozdział I Podstawowe obowiązki pracodawcy Art. 207. 1.  Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy, o których mowa w art. 23711§ 2. 2.   Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych  i higienicznych warunków pracy przy...

read more

Biesiada przy grillu i wypadek

»Posted by on Sty 17, 2015 in Blog o bhp | 0 comments

Biesiada przy grillu i wypadek

Wypadek, któremu uległa osoba prowadząca działalność gospodarczą, udając się do miejsca zakwaterowania zapewnionego przez organizatora spotkania biznesowego po zakończeniu biesiady, w czasie której omawiano warunki współpracy, jest wypadkiem przy pracy podczas wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności pozarolniczej – stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 28 sierpnia 2013 r., I UK 56/13, Lex 1460966. To ciekawy wyrok i stanowisko Sądu (…)nie może budzić wątpliwości, iż uczestnictwo (…) w spotkaniu integracyjnym należało do zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 8 u.u.s.w.p. Do wypadku doszło w drodze powrotnej z ośrodka do miejsca zakwaterowania w...

read more