Posts Tagged "ekwiwalent za odzież"

Ekwiwalent za pranie odzieży ? dla kogo nie.

»Posted by on Wrz 21, 2014 in Blog o bhp | 1 comment

Ekwiwalent za pranie odzieży ? dla kogo nie.

Ekwiwalent tylko za pranie ! Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe, oraz zapewnić odpowiednio ich pranie, konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie. Właściwości ochronne i użytkowe to począwszy od właściwego przechowywania, możliwości użytkowania po pranie, konserwację, naprawę. Ww. obowiązek jest w gestii pracodawcy. Jeżeli pracodawca nie może zapewnić prania odzieży roboczej, czynności te mogą być wykonywane przez pracownika, pod warunkiem wypłacania przez pracodawcę ekwiwalentu pieniężnego w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika. Ekwiwalent za pranie przysługuje w odniesieniu do odzieży i obuwia roboczego dostarczonych przez pracodawcę,...

read more