Szkolimy lepiej niż dobrze

» Posted by on Sie 9, 2014 in Szkolenia | 0 comments

Szkolimy lepiej niż dobrze

Warto skorzystać z naszej bogatej oferty szkoleń bhp, ponieważ przywiązujemy niezwykłą wagę do tego, aby były one skuteczne oraz ciekawe. Prezentacje do szkoleń oraz materiały to efekt naszej własnej pracy. Dysponujemy własną salą wykładową umiejscowioną w centrum miasta, z dogodnym dojazdem.


W naszej ofercie szkoleniowej proponujemy:

 

instruktaż ogólny bhp, 
którego celem jest poznanie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w Twoim zakładzie, udzielanie pierwszej pomocy w razie wypadku

 

szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, 
którego celem jest poznanie sposobów ochrony pracowników przed zagrożeniami, warunkami środowiska pracy, tworzenia stanowisk pracy zgodnych z wymogami bhp, ppoż.; umiejętność motywowania pracowników do właściwych postaw, realizowania szkoleń wstępnych w firmie; zapoznanie z dokumentacją i wymaganymi przepisami

 

szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, 
którego celem jest poprawienie wydajności pracy poprzez właściwe zachowania, unikanie zagrożeń; umiejętność postępowania w razie wystąpienia wypadku, pożaru, awarii; wykonywanie powierzonych zadań w sposób bezpieczny dla siebie i otoczenia; poznanie zagrożeń na stanowisku pracy, skutków i sposobów profilaktyki

szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych, 
którego celem jest poznanie metod bezpiecznej pracy, unikania zagrożeń, ochrona zdrowia; umiejętność postępowania w razie wypadku, pożaru, awarii

 

szkolenie okresowe bhp dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp, 
którego celem jest możliwość wykonywania zadań służby bhp, poznanie metod oceny stanu bhp, kontroli, oceny ryzyka zawodowego, kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy; znajomość prowadzenia postępowań powypadkowych, szkoleń w dziedzinie bhp

szkolenie okresowe bhp dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby, 
którego celem jest udoskonalenie metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy; umiejętność rozwiązywania problemów z dziedziny bhp, uzupełnienie wiedzy przepisów prawnych, oceny zagrożeń, organizowanie bezpiecznych warunków i szkoleń bhp

468 ad