Stan zdrowia a wypowiedzenie, a warunki pracy Wyroki SN

» Posted by on Maj 12, 2015 in wyroki Sądów | 0 comments

Stan zdrowia a wypowiedzenie umowy o pracę

1) Przeciwwskazanie lekarskie do wykonywania choćby jednego obowiązku należącego do zakresu czynności na zajmowanym stanowisku pracy uzasadnia wypowiedzenie umowy o pracę.

2) Przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach pracownika będącego działaczem związkowym, któremu pracodawca wypowiedział umowę o pracę ze względu na przeciwwskazanie lekarskie do wykonywania niektórych obowiązków na zajmowanym stanowisku pomimo braku zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej, pozostaje w sprzeczności ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa do restytucji stosunku pracy.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16.12.1999 I PKN 469/99 OSNAP 2001/10/346

Warunki pracy a stan zdrowia pracownika.                                            

Obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i nieszkodliwych dla ich zdrowia warunków pracy obejmuje przestrzeganie nie tylko ogólnie obowiązujących norm w tym zakresie, lecz także indywidualnych przeciwwskazań związanych ze stanem zdrowia lub osobniczymi skłonnościami pracownika.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12.12.1974 II

Warunki pracy a fizjologia i psychologia pracy.

Pracodawca obowiązany jest stworzyć pracownikowi takie warunki pracy, by praca była bezpieczna i nie była ponad miarę uciążliwa. W tym celu pracodawca, przydzielając pracownikom konkretną pracę, powinien mieć na uwadze wskazania, jakie dyktuje fizjologia i psychologia pracy.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18.01.1965 II PR 685/64OSNC 1965/7-8/136

Warunki pracy a technika

Artykuł 207 § 1 kp zobowiązuje zakład pracy do zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Realizacja tego obowiązku wymaga podejmowania różnych środków z dziedziny techniki, organizacji pracy, profilaktycznej ochrony zdrowia, odpowiedniego wykorzystania osiągnięć nauki i techniki.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 grudnia 1984 r. I SA 804/84 ONSA 1984/2 poz. 123 PR 262/74 PiZS 1976/3/67

468 ad

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>