Wszysto co musisz wiedzieć o Służba Medycyny Pracy

» Posted by on Wrz 11, 2014 in Blog o bhp | 0 comments

Wszysto co musisz wiedzieć o Służba Medycyny Pracy

Obecnie trwają prace  nad zmianami treści kodeksu pracy i zawartości skierowań na te badania profilaktyczne. Zmiana ma polegać na tym, że pracodawca będzie musiał podać w skierowaniu warunki wykonywania pracy. Nie będzie mógł poprzestać na ogólnym wskazaniu stanowiska. Ma to mieć znaczenie z uwagi na możliwości wskazania przez lekarza medycyny pracy określonych czynności lub prac, których pracownik nie może wykonywać a mimo wszystko zachować zdolność do pracy.

Jestem osobiście ciekawa jak się będzie miała służba medycyny pracy, która w większości przypadków nie zna zakładów, nie zna warunków pracy, nie działa profilaktycznie a ogranicza się do wystawiania zaświadczeń badań wstępnych, okresowych i kontrolnych.  Moim zdaniem gdyby poniższe zadania wynikające z ustawy były realizowane, nie byłoby potrzeby zmian w treści skierowania na badania. Nadmieniam, że

każda firma musi posiadać umowę z „medycyną pracy” na okres nie krótszy niż 1 rok.

Ogólnie pisząć zadania służby medycyny pracy to:

1)    ograniczania szkodliwego wpływu pracy na zdrowie,

2)    sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi

3)     prowadzenia ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,

4)     organizowania i udzielania pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki,

5)    inicjowania i realizowania promocji zdrowia a zwłaszcza profilaktycznych programów prozdrowotnych, wynikających z oceny stanu zdrowia pracujących,

6)    inicjowania działań pracodawców na rzecz ochrony zdrowia pracowników i udzielania pomocy w ich realizacji,

7)    prowadzenia analiz stanu zdrowia pracowników, a zwłaszcza występowania chorób zawodowych i ich przyczyn oraz wypadków przy pracy,

8)    gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji o narażeniu zawodowym, ryzyku zawodowym i stanie zdrowia osób objętych profilaktyczną opieką zdrowotną.

Jak wygląda sytuacja u Państwa w firmach?

M_RP

468 ad