Wypadki nie u pracujących Przedsiębiorców

» Posted by on Sie 9, 2014 in Blog o bhp | 0 comments

Wypadki nie u pracujących Przedsiębiorców
Nie będzie zmian w ubezpieczeniu wypadkowym 

Przedsiębiorcy chcą mieć możliwość ubezpieczania się od wypadków w czasie prowadzenia firmy, jeżeli równocześnie pracują na etacie. Poinformował o tym Jan Klimek, wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego. Resor pracy nie przewiduje żadnych zmian w tym zakresie. Koncepcja rozdzielenia poszczególnych tytułów ubezpieczeń może prowadzić do nadużyć. System nie przewiduje rozłączenia ubezpieczenia wypadkowego od ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. Istniejące rozwiązanie resort uważa za optymalne – stwierdził rzecznik Ministerstwa Pracy Janusz Sejmej.

Prowadzenie działalności gospodarczej i pozostawanie w stosunku pracy oznacza zbieg tytułów ubezpieczenia społecznego. Zgodnie z art. 9 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1442 z późn. zm.) obowiązek odprowadzania składek emerytalnych, rentowych, chorobowych i wypadkowych wynika wówczas z umowy o pracę. Podstawą ich wymiaru jest więc wskazane w niej wynagrodzenie. W efekcie z tytułu prowadzonej działalności przedsiębiorca nie płaci do ZUS nic. Chyba że zarabia mniej niż minimalne wynagrodzenie.

(Źródło: abc.com.pl)

 

Efekt jest taki, że Przedsiębiorca pozostaje bez ubezpieczenia wypadkowego, choćby chciał.

Musi zatem ostrożnie  prowadzić działalność. 

 

468 ad