Prawa i obowiązki pracownika Wyroki SN

» Posted by on Maj 18, 2015 in wyroki Sądów | 0 comments

Prawa i obowiązki pracownika Prawo powstrzymania się od pracy

Niebezpieczne warunki pracy a obecność pracownika

1) Niebezpieczne warunki pracy, nie usprawiedliwiają niezgłoszenia się w miejscu wykonywania pracy. Powstrzymywanie się pracownika od wykonywania pracy w warunkach nieodpowiadających przepisom BHP nie stanowi naruszenia obowiązku świadczenia pracy tylko wtedy, gdy pracownik zawiadomił o tym niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 KP).

2) Pracownik nie może również udzielać sam sobie urlopu wypoczynkowego.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 09.05.2000 PKN 619/99 OSNAP 2001/20/610

Powstrzymywanie się od pracy a warunki pracy

Pracownik ma prawo powstrzymywania się od wykonywania pracy we wskazanym przez pracodawcę pomieszczeniu, tylko wówczas, jeżeli warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy lub stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla jego zdrowia lub życia.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19.01.2000 PKN 488/99 OSNAP 2001/11/375

Praca zagrażająca zdrowiu a dbałości o dobro pracodawcy

Powstrzymanie się od wykonywania pracy zagrażającej zdrowiu pracownika może w konkretnych okolicznościach sprawy stanowić przedmiot pracowniczego obowiązku dbałości o dobro pracodawcy.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 07.01.1998 I PKN 405/97OSNAP 1998/22/651

Obowiązki pracownika  Dźwigowy a przestrzeganie zasad bhp

Od każdego dźwigowego należy we wszelkich okolicznościach wymagać przestrzegania podstawowej w tej mierze zasady bhp, aby operując dźwigiem nie podnosił ciężarów przekraczających dopuszczalny udźwig żurawia. Postępując, bowiem wbrew tej zasadzie operator dźwigu tworzy stan zagrożenia dla życia własnego i innych osób tudzież dla mienia. Ewentualna przy tym wina innych osób współodpowiedzialnych za powstanie stanu zagrożenia, nie wyłącza w takim razie winy dźwigowego.

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 września 1980 r. IV PR 261/80

Naruszenie BHP uzasadnioną przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę

Naruszenie przez pracownika obowiązku przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy może stanowić w myśl art. 42 § 1 kp w związku z art. 45 kp uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia tylko samych warunków płacy. Takie wypowiedzenie warunków płacy nie ma nic wspólnego z karami porządkowymi przewidzianymi w art. 108 kp.

Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 stycznia 1980 r. I PZP 45/79

468 ad

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>