Podstawowe obowiązki pracodawcy, wyroki SN

» Posted by on Maj 14, 2015 in wyroki Sądów | 0 comments

Podstawowe obowiązki pracodawcy

 Narzędzia pracy.

1) Do obowiązków pracodawcy należy dostarczenie pracownikowi sprawnych i bezpiecznych narzędzi pracy, więc wydanie pracownikowi niesprawnej drabiny i tolerowanie przez przełożonych jej używania, gdy przyczyniło się do wypadku przy pracy, stanowi podstawę do przyjęcia winy pracodawcy (art. 415 KC).

2) Każdy pracownik ma prawo przypuszczać, że jego pracodawca przestrzega przepisów bhp, w związku z czym sprzęt, z którego korzysta w czasie pracy, jest sprzętem sprawnym.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16.03.1999 II UKN 522/98 OSNAP 2000/9/374

Urządzenia higieniczno-sanitarne.

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie urządzenia higieniczno-sanitarne. Wykonanie tego obowiązku nie jest uzależnione od jego możliwości ekonomiczno-finansowych.

Wyrok NSA z dnia 04.03.1997 II SA/Wr 1133/96 Pr.Pracy 1998/4/39 we Wrocławiu

Obowiązki bhp a wina pracodawcy

Zaniedbanie obowiązku zapewnienia pracownikom bezpiecznego stanowiska pracy uzasadnia odpowiedzialność pracodawcy na zasadzie winy.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14.09.2000 II UKN 207/00 OSNAP 2002/8/191

Priorytetowa ochrona zdrowia pracownika.

Bezpieczeństwo pracownika i ochrona jego zdrowia, a nawet życia, są tego rodzaju dobrem, któremu w hierarchii dóbr prawnie chronionych należy przyznać pierwszeństwo przed ochroną miejsca pracy.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6.12.1999 I PKN 469/99 OSNAP 2001/10/346

Pomieszczenia pracy i inne miejsca wykonywania pracy

mirp-logo.jpg

Temperatura w pracy a sytuacja ekonomiczna pracodawcy.

Odstąpienie przez pracodawcę od wykonania obowiązku zapewnienia pracownikom odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach pracy może być usprawiedliwione względami technologicznymi, a nie jego sytuacją ekonomiczną.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego – Ośrodek Zamiejscowy w Białymstoku z dnia 20 września 2001 r. SA/Bk 75/2001 Prawo Pracy 2002/3 str. 35

Urządzenia higieniczno-sanitarne

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie urządzenia higieniczno-sanitarne. Wykonanie tego obowiązku nie jest uzależnione od jego możliwości ekonomiczno-finansowych.

Wyrok NSA z dnia 04.03.1997 II SA/Wr 1133/96 Pr.Pracy 1998/4/39 we Wrocławiu

468 ad

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>