Odszkodowania w 2016, jakie są?

» Posted by on Kwi 10, 2016 in aktualności, Blog o bhp, Informacje BHP, inne | 0 comments

Odszkodowania w 2016, jakie są?

 

Aktualizacja stawek odszkodowań z tytułu procentowego uszczerbku na zdrowiu w 2016-2017r.

Ubezpieczonemu pracownikowi, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie.

Od dnia złożonego wniosku ZUS w ciągu 7 dni termin badania ubezpieczonego przez lekarza orzecznika.

Decyzję o przyznaniu, odmowie oraz wysokości jednorazowego odszkodowania podejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Decyzję tą wydaje w terminie 14 dni od:

  • otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej,
  • wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Tak mówią przepisy.

Na co można liczyć, jak ustalany jest uszczerbek procentowy pisałam http://behapowcy.pl/?p=1296

Kwoty odszkodowań za % uszczerbku i innych przysługujących po wypadku przy pracy od 1 kwietnia 2016r uległy zwiększeniu. Zmiana nieznaczna, ale warto znać właściwe kwoty.

 

Jednorazowe odszkodowania obowiązujące od 1 kwietnia 2016 do 31 marca 2017
za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu 780 zł
za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych 780 zł
z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego 13 649 zł
z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia lub rencisty 13 649 zł
gdy uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłegoubezpieczonego lub rencisty 70 196 zł
gdy uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko 35 098 zł
gdy uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego 70 196 zł oraz 13 649 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na każde z tych dzieci
gdy uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego 70 196 zł oraz 13 649 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na drugie i każde następne dziecko
gdy obok małżonka lub dzieci uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom 13 649 zł
gdy uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego 35 098 zł oraz 13 649 tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na drugiego i każdego następnego uprawnionego

 

Jeżeli wskutek pogorszenia się stanu zdrowia uszczerbek na zdrowiu będący następstwem wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, który był podstawą przyznania jednorazowego odszkodowania, ulegnie zwiększeniu co najmniej o 10 punktów procentowych, jednorazowe odszkodowanie zwiększa się o 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent uszczerbku na zdrowiu przewyższający procent, według którego ustalone było uprzednio to odszkodowanie.

Podstawa prawna

  • Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

    M. P. z dnia 4 marca 2016 r. poz. 206

468 ad

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>