Ekwiwalent za pranie odzieży ? dla kogo nie.

» Posted by on Wrz 21, 2014 in Blog o bhp | 1 comment

Ekwiwalent za pranie odzieży ? dla kogo nie.

Ekwiwalent tylko za pranie !

Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe, oraz zapewnić odpowiednio ich pranie, konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie.

Właściwości ochronne i użytkowe to począwszy od właściwego przechowywania, możliwości użytkowania po pranie, konserwację, naprawę. Ww. obowiązek jest w gestii pracodawcy.

Jeżeli pracodawca nie może zapewnić prania odzieży roboczej, czynności te mogą być wykonywane przez pracownika, pod warunkiem wypłacania przez pracodawcę ekwiwalentu pieniężnego w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika.

Ekwiwalent za pranie przysługuje w odniesieniu do odzieży i obuwia roboczego dostarczonych przez pracodawcę, a także należących do pracownika.

Powierzanie pracownikowi prania, konserwacji, odpylania i odkażania m.in. odzieży i obuwia roboczego jest jednak niedopuszczalne w przypadku, gdy przedmioty te w wyniku stosowania w procesie pracy uległy skażeniu środkami chemicznymi, promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi. Powyższe wynika z art. 2379-10 K.p.

Wysokość ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej może być ustalona np.:

 • na podstawie przedłożonych przez pracownika dokumentów zapłaty, np. paragonów,
 • we wzajemnym porozumieniu pracodawcy i pracownika, z uwzględnieniem aktualnych cen rynkowych środka piorącego, wody, energii elektrycznej oraz czasu zużytego przez pracownika (co potwierdza wyrok NSA z 8 kwietnia 1998 r., sygn. akt I SA/Lu 392/97),
 • w oparciu o aktualne ceny rynkowe stosowane w pralniach.

Wszelkie działania z zakresu bhp nie mogą obciążać pracowników.

Przykład:

Pracownica zatrudniona w kuchni otrzymała 3 szt. fartucha białego, zapaskę, czepek i obuwie. Ustalono, że ekwiwalent za pranie będzie otrzymywała w wysokości 15 zł miesięcznie. Po krótkim czasie rozpruł jej się fartuch przy rękawie, odpadł guzik a but rozkleił. Kto poniesie koszty z tym związane? Czy to uwzględnia ekwiwalent?

Pracodawca ma obowiązek zapewnić, poza praniem, konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie.

Przykład:

Pracownica ze względów zdrowotnych zmieniła swoje wymiary. Odzież którą otrzymała stała się za małą.

Kto poniesie koszty z tym związane?

Ekwiwalent pieniężny „z głową”:

Zatem przyznany pracownikowi ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednakże na mocy art. 21 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.

Zagadnienia dotyczące dostarczania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, a także związanych z tym wypłat ekwiwalentów pieniężnych reguluje dział X „Bezpieczeństwo i higiena pracy”, rozdział IX „Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze” ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).

http://www.bibliotekakp.pl/news.aid,2686,Ekwiwalent_pieniezny_za_pranie_odziezy_roboczej_korzysta_ze_zwolnienia_z_opodatkowania.html

Natomiast jeżeli za pranie odzieży roboczej pracodawca wypłaca stały ryczałt, którego wysokość została ustalona w oderwaniu od kosztów poniesionych przez pracownika, to tego rodzaju świadczenie podlega opodatkowaniu (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 10 października 2012 r., nr IPPB4/415-574/12-4/JK).

Skorzystaj z profesjonalnych usług. www.mirp.pl zadbamy o poprawne rozwiązania w obsłudze BHP

M_RP

468 ad

1 Comment

 1. Na stronie egospodarka, gdzie jestem ekspertem zadano pytanie dotyczące ekwiwalentu.
  http://www.porady.egospodarka.pl/BHP/28220-Czy-jest-mozliwy-jednorazowy-ekwiwalent-pieniezny-dla-pracownikow-za-pranie-odziezy.html
  Dzień dobry,
  bardzo proszę o pomoc. Czy pracodawca może wypłacić jednorazowy ekwiwalent pieniężny przykładowo w wysokości 500 zł dla pracowników sprzątających na pranie odzieży? Czy musi to robić miesięcznie?
  Bardzo proszę o odpowiedź i podanie podstawy prawnej, która by to regulowała.
  Z góry dziękuję.

  Powyższy mój wpis jest odpowiedzią na zadane pytanie.

Trackbacks/Pingbacks

 1. Tabela przydziału odzieży, obuwia roboczego. Dla kogo ekwiwalent. - […] W przypadku braku możliwości zapewnienia prania należy pracownikowi wypłacić ekwiwalent za pranie. Więcej o zasadach naliczania, opodatkowania ekwiwalentów. […]
 2. Ekwiwalent za pranie odzieży się należy? - […] W artykule wrześniowym na blogu pisałam o ekwiwalencie za pranie, warto się z nim zapoznać, by dodatkowo ekwiwalent który…