Szkolenia

Szkolimy lepiej niż dobrze

»Posted by on Sie 9, 2014 in Szkolenia | 0 comments

Szkolimy lepiej niż dobrze

Warto skorzystać z naszej bogatej oferty szkoleń bhp, ponieważ przywiązujemy niezwykłą wagę do tego, aby były one skuteczne oraz ciekawe. Prezentacje do szkoleń oraz materiały to efekt naszej własnej pracy. Dysponujemy własną salą wykładową umiejscowioną w centrum miasta, z dogodnym dojazdem. Gorzów Wlkp., albo u zleceniodawcy. W naszej ofercie szkoleniowej proponujemy: instruktaż ogólny bhp, którego celem jest poznanie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w Twoim zakładzie, udzielanie pierwszej pomocy w razie wypadku szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, którego celem jest poznanie sposobów ochrony pracowników przed zagrożeniami, warunkami środowiska pracy, tworzenia stanowisk pracy zgodnych z wymogami bhp, ppoż.;...

read more

Szkolenia tylko u nas

»Posted by on Sie 7, 2014 in Blog o bhp, Szkolenia | 0 comments

Szkolenia tylko u nas

Nasza oferta jest naprawdę wyjątkowa metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego bhp,  którego celem jest zdobycie kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do przekazania wiedzy w trakcie szkolenia stanowiskowego szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej,  którego celem jest umiejętność udzielenia pomocy osobie poszkodowanej oraz nauka prowadzenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej z wykorzystaniem fantoma szkolenie z ochrony przeciwpożarowej,  którego celem jest poznanie zasad postępowanie w razie pożaru, prowadzenia akcji gaśniczej i ewakuacji oraz zaznajomienie uczestników z przepisami ochrony przeciwpożarowej szkolenie z zasad prowadzenia ewakuacji,  którego celem jest nabycie umiejętności poprowadzenia akcji ewakuacyjnej w przedsiębiorstwie oraz...

read more

Szkolenia z zakresu bhp

»Posted by on Sie 7, 2014 in Blog o bhp, Szkolenia | 0 comments

Szkolenia z zakresu bhp

Szkolenia wstępne i okresowe z zakresu bhp i ich potrzeba wykonywania wynikają z Kodeksu Pracy i dotyczą pracowników, uczniów, praktykantów. A jak jest ze szkoleniami innymi, np. metodyka prowadzenia instruktażu? szkoleniem osób wyznaczonych do zwalczania pożarów i prowadzenia ewakuacji?

read more