Zmiana stanowiska i obowiązek wykonania badań lekarskich

» Posted by on Sie 24, 2014 in Blog o bhp | 0 comments

Zmiana stanowiska i obowiązek wykonania badań lekarskich

Przykład: Osoba jest zatrudniona na stanowisku sprzątaczki, dodatkowo na czas zastępstwa powierzono jej obowiązki pomocy kuchennej. Obecnie jej obowiązki zostaną znacznie zmienione.

Czy w takim przypadku podlega on badaniom wstępnym na nowe stanowisko pracy?

Wyłącznie pracownik, który posiada aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, może zostać przez pracodawcę dopuszczony do pracy  (art. 229 § 4 K.p)

Przepis art. 229 § 1 K.p. wymienia osoby podlegające wstępnym badaniom lekarskim oraz wskazuje sytuacje, które nie wymagają ich przeprowadzenia. W myśl powołanej wyżej regulacji badaniom wstępnym podlegają:

  • osoby przyjmowane do pracy,
  • pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Badaniom wstępnym nie podlegają osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

W tym przypadku pracownikowi powierzono obowiązki, gdzie zaistniała znacząca zmiana i zapewne występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe. W przypadku wystąpienia takich warunków pracownik będzie musiał odbyć badania wstępne.

M_RP

468 ad

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>