Posts made in Grudzień 17th, 2015

Dział X Kodeksu Pracy

»Posted by on Gru 17, 2015 in Blog o bhp, inne | 1 comment

Dział X Kodeksu Pracy

Co w dziale  X Kodeksu Pracy piszczy?  Samej mi się zdarza poszukiwac treści kodeksu pracy i działu BHP, by zapoznać się z jej dosłowną treścią. Zamieszczam, dla poszukujących informacji.  Bezpieczeństwo i higiena pracy Rozdział I Podstawowe obowiązki pracodawcy Art. 207. 1.  Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy, o których mowa w art. 23711§ 2. 2.   Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych  i higienicznych warunków pracy przy...

read more