Posts made in Lipiec 29th, 2015

Wysiłek fizyczny i psychiczny wypadkiem przy pracy? Co na to SN

»Posted by on Lip 29, 2015 in Blog o bhp | 0 comments

Stres, przyczyny wewnętrzne, wysiłek fizyczny Nie można nadać charakteru przyczyny zewnętrznej w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. nr 20, poz. 105) samemu faktowi zdenerwowania, spowodowanego nie odpowiadającym życzeniom pracownika przesunięciem go do innej pracy.(ustawa uchylona) Wyrok SN z 22 czerwca 1977 r. III PRN 12/77, OSNC z 1977 r. nr 12, poz. 248 Stres, choroba serca Ochrona ubezpieczeniowa z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tj. Dz. U. z 1983 r. nr 30, poz. 144 ze zm.) przysługuje tylko osobom, które doznały szkody wskutek wypadków związanych ze świadczeniem pracy. Natomiast stresy...

read more