Posts made in Maj 12th, 2015

Stan zdrowia a wypowiedzenie, a warunki pracy Wyroki SN

»Posted by on Maj 12, 2015 in wyroki Sądów | 0 comments

Stan zdrowia a wypowiedzenie umowy o pracę 1) Przeciwwskazanie lekarskie do wykonywania choćby jednego obowiązku należącego do zakresu czynności na zajmowanym stanowisku pracy uzasadnia wypowiedzenie umowy o pracę. 2) Przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach pracownika będącego działaczem związkowym, któremu pracodawca wypowiedział umowę o pracę ze względu na przeciwwskazanie lekarskie do wykonywania niektórych obowiązków na zajmowanym stanowisku pomimo braku zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej, pozostaje w sprzeczności ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa do restytucji stosunku pracy. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16.12.1999 I PKN 469/99 OSNAP 2001/10/346 Warunki pracy a stan zdrowia...

read more