Posts made in Grudzień 8th, 2014

Nie chce szef prać będzie go kosztować

»Posted by on Gru 8, 2014 in Blog o bhp, zus | 0 comments

Nie chce szef prać będzie go kosztować

Ten wpis będzie dotyczył prania odzieży roboczej  a zwolnień od ZUS jest więcej …. Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, obligatoryjnie. Kodeks pracy i art. 207 wskazuje, że pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bhp w zakładzie pracy. Ponadto przy wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Przepisy nakładają szereg obowiązków na pracodawcę i wymagań jak mają te bezpieczne i higieniczne warunki wyglądać. Kosztami nie ma obciążać pracowników. Od jakich świadczeń wynikających z BHP należy opłacić składki ZUS? Co do zasady wszelkie świadczenia wynikające z przepisów bhp powinien zapewnić przekazując je w naturze, jednak w niektórych przypadkach może  wypłacić ekwiwalenty za te świadczenia. Gdy spełniają one określone...

read more