Posts made in Listopad 21st, 2014

Wykaż się wykazem BHP

»Posted by on Lis 21, 2014 in Blog o bhp | 0 comments

Wykazy wymagane przepisami prawa Co być musi w firmie, też masz?  Skorzystaj z mojej ściągi. Wykazy Wykaz prac wykonywanych w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia oraz prac monotonnych lub wykonywanych z góry ustalonym tempie Art. 145 §2 KP Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych albo związanych z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym Art. 1511 §4 KP Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie pracy § 80.2 rozporządzenia MPiPS w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Wykaz stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze Art. 41 ust.4 ustawy o emeryturach pomostowych Wykaz prac wykonywanych przez co najmniej 2 osoby, w celu zapewnienia...

read more