Posts made in Listopad 15th, 2014

Jak jest z okularami w pracy z komputerem

»Posted by on Lis 15, 2014 in Blog o bhp | 0 comments

Jak jest z okularami w pracy z komputerem

Pracodawca ma obowiązek zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. nr 148, poz. 973) mówi wprost o okularach a nie o „urządzeniach korygujących wzrok” jakim są szkła kontaktowe. Nie każdemu pracownikowi będą okulary zapewnione. Warto na tę okoliczność wprowadzić stosowne zarządzenie, w którym pracodawca zobowiązuje się do zapewnienia pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe okularów korygujących wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza jeżeli: –    badania okulistyczne przeprowadzone w ramach...

read more